Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Hoci sú obrovské nákladné autá pre ťažobný priemysel nevyhnutné, spotrebujú obrovské množstvo paliva a vyžadujú si odbornú starostlivosť a údržbu. V prípade neefektívneho riadenia môžu výrazne zaťažovať rozpočet. Ponúkame integrovaný systém na riadenie paliva, ktorý ťažobným spoločnostiam umožňuje získať kompletný prehľad o spotrebe paliva v danom mieste ťažby vrátane hladín paliva v každej oblasti, paliva použitého pre každú položku, upozornení a hlásení. Okrem toho je náš systém na rozdiel od iných palivových systémov založený na telemetrii priemyselného charakteru, ktorá bezpečne a spoľahlivo uchováva dáta aj pri výpadkoch prúdu.

  Získať brožúru

  Riešenie na riadenie paliva pre ťažbu: Premeňte prevádzkové náklady na palivo na príležitosť na úsporu.

  Prečítajte si blog

  Ušetrite významné sumy na naftovom palive, ktorým zásobujete tieto „nákladiaky na steroidoch“.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Predajne zamerané na údržbu nákladných vozidiel sa stretávajú s množstvom problémov súvisiacich s údržbou, ako aj s monitorovaním a zabezpečením zariadení, v ktorých táto činnosť prebieha. Naše integrované riešenie pomáha vylepšiť údržbu nákladných vozidiel, riadenie dielov, integráciu zariadenia aj riadenie bezpečnosti a zvyšovať efektivitu pracovných tokov a riadenia úloh. Môžete tiež kombinovať nezávislé platformy určené na integrovanú automatizáciu a systém zhromažďovania údajov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Dopravníkové systémy sú nevyhnutným vybavením pre všetky ťažobné operácie, pričom ich hlavnými problémami je ich inžiniering, prevádzka a údržba, keďže ich nedostatočný výkon alebo zastavenie môžu ohroziť celú operáciu. Spoločnosť Schneider Electric ponúka integrované systémy pre dopravníkové pásy používané pri ťažbe založené na integrovanej architektúre, ktorá plynulo prepája všetky kľúčové komponenty systému vrátane energie, ovládačov, pohonných systémov, monitorovacích kamier, snímačov a ostatných zariadení na prácu v teréne.

  • Diagnostika problémov a predvídanie potenciálnych porúch

  • Maximalizácia dostupnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti Zvýšenie produktivity

  • Dosiahnutie lepšej kontroly rýchlosti a krútiaceho momentu

  Zobraziť produkty na automatizáciu a riadenie v priemysle

  Od programovateľných relé po ovládače pohybu a prepojovacie moduly pre aplikácie, od jednoduchých strojov až po systémy s komplexnými procesmi.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Prístroje na sypanie svahov/spätné nakladanie zohrávajú dôležitú úlohu pri dosahovaní efektívneho riadenia zásob, ktoré je podstatnou súčasťou ťažobných operácií. Riešenia Schneider Electric s pokročilými technológiami na určovanie polohy a zabránenie zrážkam im pomáhajú pracovať s maximálnou účinnosťou a spoľahlivosťou:

  • Bezproblémová integrácia so systémami na riadenie zásob a zariadeniami na prácu v teréne

  • Kontroly redundantného vybavenia v rámci prevencie prerušenia činnosti

  • Spoľahlivá bezdrôtová komunikácia a jednoduchšie riešenie problémov s prístupom na diaľku

  • Lepšia kontrola rýchlosti, zrýchlenia a krútiaceho momentu

  • Nižšia miera údržby a plynulejšia prevádzka

  Zobraziť produkty na automatizáciu a riadenie v priemysle

  Od programovateľných relé po ovládače pohybu a prepojovacie moduly, pre aplikácie od jednoduchých strojov až po systémy s komplexnými procesmi.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Riadenie viacerých procesov a strojov si vyžaduje viacero ovládačov a zariadení na prácu v teréne s vysoko distribuovanými konfiguráciami. Náš integrovaný riadiaci systém na automatizáciu ťažby a spracovania nerastného bohatstva umožňuje flexibilitu z hľadiska inžinieringu, prevádzky a údržby, a tiež plynulú integráciu a prehľadnosť všetkých operácií v jednoduchom prostredí.

  • Pokročilé ethernetové distribuované architektúry, ktoré umožňujú riadenie komplexných sietí nástrojov a aplikácií s motorovým pohonom

  • Spoločné prostredie na návrh, prevádzku a údržbu továrne

  • Aplikácia zameraná na proces a objekt a prispôsobená reálnemu rozloženiu bane

  • Špecializovaná knižnica objektov pre ťažobné operácie

  Zobraziť produkty na automatizáciu a riadenie v priemysle

  Od programovateľných relé po ovládače pohybu a prepojovacie moduly, pre aplikácie od jednoduchých strojov až po systémy s komplexnými procesmi.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Vzhľadom na klesajúcu kvalitu rudy, zvyšujúcu sa komplexnosť mineralógie a potrebu šetrenia vody a energie je nutné, aby závody na spracovanie kovov a nerastného bohatstva a ich prevádzkovatelia neustále zvyšovali svoju efektivitu. Pri našej optimalizácii procesu sa na základe údajov o procese a hospodárení získaných v reálnom čase určia nastavené body, ktoré zaistia maximálny prevádzkový profit a zároveň splnenie všetkých regulačných požiadaviek, udržateľnosť výkonu závodu a vyššiu návratnosť investícií:

  • Stabilizácia kvality produktov a zníženie ich variability

  • Maximalizácia produkčnej kapacity a využívania vybavenia

  • Zníženie spotreby energie, vody a chemikálií

  • Získanie prehľadu operácií prebiehajúcich v závode a podniku v reálnom čase

  • Zachytávanie a zhromažďovanie údajov a ich prevod na spracovateľné a prehľadné informácie

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Jednotné prostredie na modelovanie spracovateľského závodu pokrýva celý životný cyklus továrne vrátane kontroly a spúšťania systému a školenia operátorov. Dynamická simulácia je komplexný počítačový simulátor procesov, ktorý pomáha používateľom prekonávať problémy spojené s navrhovaním a prevádzkou moderných spracovateľských závodov bezpečným a ziskovým spôsobom.

  • Schvaľuje navrhovanie procesov a šetrí čas potrebný na projektovanie a uvedenie do prevádzky

  • Overuje riadiace systémy pred prechodom do režimu online a predchádza nákladným chybám

  • Školí operátorov v prostredí pripomínajúcom továreň

  • Zjednodušuje prenos vedomostí

  Stiahnuť údajový list

  DYNSIM Dynamic Simulation® je komplexný dynamický simulátor procesov, ktorý pomáha používateľom prekonávať problémy spojené s navrhovaním a prevádzkou moderných spracovateľských závodov bezpečným a ziskovým spôsobom.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Interaktívne školiace prostredie s využitím virtuálnej reality pre operátorov a terénnych pracovníkov, ktoré:

  • Podporuje zaznamenávanie vedomostí a prenos osvedčených postupov

  • Zvyšuje efektivitu operátorov a terénnych pracovníkov

  • Redukuje nákladné chyby, ktorým je možné predchádzať

  • Pomáha predchádzať zbytočnej údržbe a opravám

  Vyskúšajte imerzné školenie operátorov s využitím virtuálnej reality

  Prehľad o prevádzke a automatizácia zvyšujú bezpečnosť, produktivitu a efektivitu zamestnancov, maximalizujú výkonnosť a minimalizujú riziká.

  Prečítajte si o systéme EYESIM

  Imerzný školiaci systém (ITS), SimSciTM EYESIMTM, umožňuje všetkým operátorom a zamestnancom továrne pripojiť sa k realistickej 3-rozmernej simulácii procesov a urobiť si virtuálnu prechádzku po priestoroch továrne.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Voda získava v ťažobnom priemysle cenu zlata. S pribúdajúcimi nariadeniami týkajúcimi sa životného prostredia narastá potreba regulácie a monitorovania spotreby vody v priebehu celého životného cyklu bane. S poklesom kvality ťažených materiálov sa bude zvyšovať intenzita ich spracovávania a spotreba vody. Spoločnosť Schneider Electric ponúka komplexné riešenie na reguláciu vody:

  • Telemetriu na monitorovanie a kontrolu operácií, ako je kvalita vody, hladiny vody a jej pumpovanie v rozptýlených alebo nedostupných oblastiach

  • Mobilné nástroje na kontrolu vody, hlavne v oblastiach bez potrebného vybavenia

  • Nástroje na nahlasovanie a zobrazovanie využívania vody vo všetkých vašich závodoch a prevádzkach v jednom obraze

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Vplyv ťažby na životné prostredie a z neho vyplývajúci regulačný tlak donútili tento priemysel, aby prešiel na trvalo udržateľnejšie operácie. Súčasťou našich riešení sú technológie diaľkového snímania na proaktívne monitorovanie, nahlasovanie a upozorňovanie na kritické environmentálne údaje, napríklad hluk, prach, vodu a počasie:

  • Proaktívne monitorovanie zlepšuje odozvu na environmentálne výstrahy

  • Zvýšená kvalita environmentálneho nahlasovania

  • Nižšia závislosť od externých dodávateľov z hľadiska zberu a analýzy údajov

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Náklady na údržbu tvoria značný podiel nákladov na ťažobnú prevádzku ‒ niekedy môžu predstavovať až polovicu rozpočtu. Zvyčajne viac ako 60 % z celkového počtu pracovných síl sa zameriava na servis alebo opravu zložitých zariadení v teréne. Naše riešenia slúžia na identifikáciu skorých výstražných znakov, ktoré môžu viesť k zníženiu výkonu vybavenia a jeho neplánovaným poruchám. Využívame rôzne spôsoby, od monitorovania stavu cez pokročilé strojové učenie až po modelovanie riešení, ktoré identifikujú aj najmenšie zmeny v správaní systémov.

  • Predĺženie životnosti vybavenia a zníženie nákladov na údržbu

  • Identifikácia majetku s nízkym výkonom

  • Zredukovanie neplánovaných prestojov

  • Prevencia porúch vybavenia

  Prečítajte si viac o riešení APM

  Pozrite si, ako môžete dosiahnuť maximálny výnos zo všetkého majetku v rámci celého podniku.

  Viac informácií o riadení na základe stavu

  Zredukujte neplánované prestoje a dosiahnite aktívnu údržbu vďaka riadeniu na základe stavu.

  Objavte prediktívnu analýzu aktív

  Softvér na prediktívnu analýzu majetku vám pomôže zredukovať prestoje vybavenia a zvýšiť jeho spoľahlivosť a výkon.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Samostatná optimalizácia každého stavu v rámci ťažobného procesu bez zohľadnenia celého systému môže často znamenať premrhané príležitosti na úsporu energie. S naším riešením na riadenie výroby môžete skonsolidovať a spravovať údaje z viacerých baní, závodov a obchodných systémov a na ich základe tak prijímať lepšie rozhodnutia. Tento systém na riadenie výroby funguje v kombinácii s naším zjednoteným riešením, ktoré umožňuje plánovanie a rozvrhovanie činností od ťažby až po prepravu. Nástroj zohľadňuje vyťažené materiály, ich spracovanie, možnosti dodávateľského reťazca a náklady a na ich základe vytvára optimalizovaný plán s maximalizáciou zisku.

  Zobraziť softvér na optimalizáciu prevádzky

  Tvorte budúcnosť so softvérom, ktorý optimalizuje operácie.

  Zobraziť softvér na monitorovanie a riadenie

  Vytvorte prevádzkový systém budúcnosti pomocou našich riešení pre správu informácií, rozhranie HMI, dohľad a riadenie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Pravdepodobne najdôležitejším aspektom automatizovaných ťažobných systémov je príležitosť centralizovať monitorovanie všetkých procesov v rámci prevádzky na jedno fyzické miesto. Centrum operácií riadených na diaľku vám umožní centralizovať mnohé monitorovacie a riadiace funkcie pre viaceré vzdialené operácie na jedno fyzické miesto. Spoločnosť Schneider Electric zaisťuje širokú škálu riešení spĺňajúcich vaše potreby a požiadavky pri vytváraní centra operácií riadených na diaľku. Súčasťou riešení je:

  • IT infraštruktúra

  • Platformy na spoluprácu

  • Technológie na zber údajov

  • Agregácia a analýza údajov

  Zobraziť softvér na monitorovanie a riadenie

  Vytvorte prevádzkový systém budúcnosti pomocou našich riešení pre správu informácií, rozhranie HMI, dohľad a riadenie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Spoločnosti pôsobiace v ťažobnom priemysle zvyšujú investície do digitálnych technológií. Internet vecí prináša revolúciu spôsobu koordinácie aktivít. Spoločnosť Schneider Electric ponúka jednoduché, samostatné alebo plne integrované riešenia pre IT infraštruktúru:

  • Riešenia pre dátové centrá s kompletnými službami: pre regály, rady, miestnosti aj budovy

  • Prefabrikované dátové centrá a UPS určené do náročných podmienok

  Zobraziť riešenia pre dátové centrá a siete

  Konfigurovateľné regálové riešenia spájajú napájanie, chladenie, riadenie a bezpečnosť pri podpore nasadenia IT v okrajových prostrediach.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Ťažobné operácie bývajú náročné a zahŕňajú pohyb ľudí a ťažkých strojov v široko rozptýlených oblastiach. Ak chcú prevádzkovatelia ťažby zaistiť bezpečnú a efektívnu prevádzku, musia mať úplný prehľad o celej bani. Spoločnosť Schneider Electric zaisťuje integrované riešenia na správu zariadení: prístup, monitorovanie a automatizácia budov vrátane zdokonaleného kamerového systému pre ťažobné prevádzky.

  • Riešenia pre všetky druhy svetelných podmienok, aplikácií alebo prostredí

  • Riadenie a analýzy videa

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Pri ťažobných operáciách je nutné zaistiť bezpečné, dobre dostupné a vysoko efektívne riešenia na distribúciu energie pre nízkonapäťové aj vysokonapäťové elektrické inštalácie. Spoločnosť Schneider Electric ponúka kompletné riešenia pre ťažobný priemysel pokrývajúce všetky vaše potreby na distribúciu energie, od nízkonapäťového a vysokonapäťového vybavenia až po transformátory a automatizáciu siete. Integrované architektúry na riadenie napájania s podporou internetu vecí zlepšujú pripojenie, sieťovú bezpečnosť, prevádzkovú spoľahlivosť v reálnom čase a inteligentné analýzy, čím vám zabezpečia väčší pocit istoty a výrazný finančný prínos.

  Získajte náš katalóg

  Premset: Kompaktný modulárny vákuový rozvádzač so systémom tienenia s pevnou izoláciou.

  Stiahnite si brožúru

  SM6 ‒ rozvádzač izolovaný vzduchom.

  Zobraziť distribúciu VN a automatizáciu siete

  Ponúkame rozvádzače VN a transformátory pre automatizáciu energetických systémov a dokážeme zabezpečiť všetky potreby v oblasti distribúcie elektriny a riadenia energie.

  Zobraziť produkty a systémy NN

  Objavte náš kompletný sortiment bezpečných a spoľahlivých produktov na distribúciu elektriny v nízkonapäťových sústavách vrátane ističov, spínačov a skríň.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Použite na napájanie svojich projektov našu modulovú prefabrikovanú elektrickú skriňu (E-House) ‒ integrované a inteligentné riešenie, ktoré optimalizuje realizáciu projektu a znižuje kapitálové výdavky, prevádzkové náklady a riziká súvisiace s projektom.

  Objavte nový trend na trhu

  Využite energiu naplno pomocou našej prefabrikovanej kompaktnej elektrickej skrine na distribúciu energie, ktorá je testovaná, schválená a ľahko integrovateľná.

  Zobraziť distribúciu VN a automatizáciu siete

  Ponúkame rozvádzače VN a transformátory pre automatizáciu energetických systémov a dokážeme zabezpečiť všetky potreby v oblasti distribúcie elektriny a riadenia energie.

  Zobraziť produkty a systémy NN

  Objavte náš kompletný sortiment bezpečných a spoľahlivých produktov na distribúciu elektriny v nízkonapäťových sústavách vrátane ističov, spínačov a skríň.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Primárne a sekundárne ťažobné aplikácie vo veľkej miere poháňajú elektrické motory. Naše inteligentné centrá riadenia motora prinášajú najvyspelejšie funkcie na riadenie motora v oblasti ochrany, merania a monitorovania. Ich flexibilné architektúry otvorené pre všetky väčšie priemyselné siete umožňujú jednoduchú integráciu do existujúcich infraštruktúr tovární a systémov na spracovanie. Základom našich IMCC sú inovačné relé motora a pohonné jednotky, ktoré obsahujú inteligentné funkcie slúžiace na monitorovanie energie, riadenie informácií, optimalizáciu procesov a prediktívnu údržbu podľa stavu.

  Sprievodca aplikáciami veľkých čerpadiel

  Riešenie dilemy medzi NN a VN pri optimalizácii nákladov na riadenie motorov.

  Panoráma na riadenie vysokovýkonných motorov

  Riešenia pre aplikácie elektrických motorov nad 100 kW.

  Získajte našu brožúru

  Rozvádzač iPMCC od spoločnosti Blokset pre inteligentné centrá na riadenie napájania a motora.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Identifikujte možnosti úspory energie v rámci svojich ťažobných prevádzok s najväčšou energetickou spotrebou pomocou nášho jedinečného integrovaného riešenia. Na základe kombinácie údajov o energii, procesoch a výrobe môžete dosiahnuť nepretržité monitorovanie pre ešte väčšiu úsporu.

  Stiahnite si našu brožúru

  Energeticky efektívne riešenia pre oceliarsky a kovospracujúci priemysel.

  Objavte Resource Advisor

  Jednotná platforma na podnikovej úrovni na riadenie vášho prostredia v oblasti energií a udržateľnosti.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Preto je nutné v záujme zachovania konkurencieschopnosti do svojej stratégie začleniť využívanie obnoviteľnej a hybridnej energie. Vďaka našim odborným znalostiam v oblasti solárnych a mikrosieťových technológií môžeme zabezpečiť efektívne riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie:

  • Energetická efektivita, riadenie energie, obnoviteľná energia a nové energetické technológie

  • Hybridná generácia fotovoltických systémov

  • Hybridné systémové architektúry vytvárajúce najhospodárnejšiu kombináciu energií

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!