Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Spoločnosť Schneider Electric sa vďaka bohatému portfóliu svojich produktov a riešení venuje elektrifikácii vrtov s príslušnými ochrannými prvkami a riadeniu a automatizácii vrtov, pri ktorej využíva špeciálne nástroje na automatizáciu ťažby na ústí vrtu. Poskytujeme:

  • Riešenie automatizácie procesov – medzi naše riešenia patria hlbinné čerpadlá, umelé zariadenia na riadenie zdvihu, pohonné systémy, bezdrôtové prístroje, inteligentné jednotky RTU, integrované aplikácie a vzdialené údaje. Systém Realift™ Rod Pump Control zabezpečuje pokročilé, inteligentné riešenia na zdvíhanie kvapalín a umožňuje novú úroveň výťažnosti kvapalín a redukcie nákladov pri ťažbe ropy v nových a existujúcich vrtoch

  • Meranie a prístrojové vybavenie – medzi naše prevádzkové zariadenia patria káblové aj bezdrôtové prístroje, pod značkou Foxboro a Accutech, ktoré sú určené na meranie tlaku, teploty a prietoku na ústí vrtu. Riadenie a ochrana pohonov Altivar a motorov Tesys zabezpečujú riadenie zdvihu. V kombinácii s našimi produktmi ScadaPack a telemetriou poskytujeme komplexné riešenie na ústí vrtu, vďaka čomu producenti ropy a plynu získavajú konkurenčné výhody, nižšie prevádzkové náklady a vyššie zisky

  • Riešenie bezpečnosti procesov – Naše bezpečnostné riešenia s vysokou integritou EcoStruxure Triconex Safety Systems, uznávané ako najspoľahlivejšie bezpečnostné systémy na trhu, vedú k merateľným zlepšeniam ziskovosti operácií, a to bezpečným spôsobom

  Získajte elektronickú brožúru o riešení Realift

  Zistite viac o pokročilých riešeniach automatizácie pre umelé zdvihové systémy v našej elektronickej brožúre o riešení Realift.

  Zlepšite operácie systému SCADA pomocou bezdrôtových prístrojov

  Z tejto bielej knihy zistíte, ako integrovať siete bezdrôtových prístrojov so systémom SCADA.

  Získajte elektronickú brožúru o bezpečnosti procesov Triconex™

  Zistite, prečo je spoločnosť Triconex popredným svetovým dodávateľom bezpečnostných systémov vybavených prístrojmi (SIS) pre vysokorizikové odvetvia.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Digitalizácia prináša veľa údajov, zatiaľ čo pomocou analýz sa tieto údaje premieňajú na užitočné informácie. Optimalizáciou využitia zdrojov zvyšujeme efektivitu produkcie až o 5 % a zároveň maximalizujeme výťažnosť. Medzi našimi riešeniami je veľká jednotka PLC Modicon Quantum, NN rozvádzač Okken, inteligentná modbusová jednotka RTU SCADAPack 100, 300, 32, pohonné jednotky s premenlivou rýchlosťou Altivar Process a inteligentný systém správy motorov Tesys T.

  • Zberné potrubie – riešenia Schneider Electric sú zamerané na zložité operácie na vzdialených miestach s riešeniami, ktoré sú škálovateľné a zlepšujú výťažnosť ropy

  • Závod na oddeľovanie a spracovanie – bezproblémová integrácia ťažobného procesu a systému SCADA umožňuje celkovú transparentnosť v systéme SCADA

  • Správa skladovania v ropných strediskách – TerminalBOSS je riešenie na automatizáciu a meranie v termináloch, ktoré poskytuje systémy na riadenie transakcií a meranie v kamiónových a vlakových ropných termináloch

  • Spracovanie ložiskovej vody – pre výrobcov originálnych zariadení na spracovanie vody zabezpečujeme prvotriedne produkty, ktoré riešia výzvy riadenia energie a environmentálnej bezpečnosti a nahlasovania v rôznych prostrediach

  • Automatizácia procesov – jedinečná kombinácia prvotriednych technológií, odborných znalostí, služieb a podpory zo vzdialeného systému SCADA a telemetrie, cez PLC/PAC, pre kompletné systémy automatizácie procesov

  • Bezpečnosť procesov – EcoStruxure Tricon CX, riadiaca jednotka systému SIS, využíva to najlepšie z osvedčených systémov Tricon a Trident Safety Integrity Level 3 (SIL3)

  • Meranie a prístrojové vybavenie – naše prevádzkové zariadenia sú dôležitou voľbou pre producentov ropy a plynu, ktorí požadujú konkurenčné výhody, nižšie prevádzkové náklady a vyššie zisky

  Objavte platformu EcoStruxure™ Geo SCADA Expert

  Zistite viac o softvéri pre telemetriu a vzdialené aplikácie SCADA v našej elektronickej brožúre.

  Stiahnite si elektronickú brožúru o riešení TerminalBOSS

  Objavte integrované riešenia merania pre terminálové transakcie na zvýšenie ziskovosti.

  Objavte systémovú platformu od spoločnosti Aveva

  Zažite platformu na riadenie operácií v reálnom čase pre dohľad, rozhranie HMI, systém SCADA a priemyselný internet vecí.

  Získajte elektronickú brožúru o systéme Tricon CX

  Objavte viac o dokonalej ochrane pre vašich ľudí, výrobu a zisky.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Inteligentné riešenia pre ťažbu ropy a plynu optimalizujú ropné pole prostredníctvom podpovrchového a povrchového riadenia, zlepšovania procesov a plánovania podnikových zdrojov. V oblastiach zlepšovania ponúkame viacero softvérových riešení, medzi ktoré patrí:

  • Riadenie údajov – naše riešenie riadenia údajov je založené na platforme systému Wonderware a súvisiacich ponukách a pomáha zákazníkom využívať údaje a premieňať ich na informácie na zlepšenie ich operácií kritických pre ich podnikanie

  • Riadenie procesov a produkcie – riešenia Wonderware poskytujú prevádzkovým technikom informácie na splnenie aktívneho dopytu na produkciu

  • Riadenie energie – naše platformy poskytujú integrované riešenie riadenia energie, ktoré zaisťuje optimálnu dodávku a distribúciu energie pre efektívnu produkciu, a partia sem vzdialené terminálne jednotky SAGE, riadenie VN sietí/automatizácia slučky, systém rozšíreného riadenia distribúcie (ADMS), a systém EcoStruxure™ Substation Operation

  • Riadenie infraštruktúry a dlhodobých aktív – zahŕňa správnu kombináciu softvéru, mobilných platforiem a služieb – Avantis® PRiSM, riešenia na prediktívnu analýzu aktív, ktoré vydáva skoré výstrahy a zabezpečuje diagnostiku problémov so zariadením pred poruchou, a Avantis® Condition Manager®, inteligentné riešenie riadenia na základe podmienok, ktoré analyzuje diagnostiku zo všetkých výrobných aktív v reálnom čase

  • Riadenie vrtu – Artificial Lift Advisor sleduje každý vrt poľa a riadi prevádzku, servis, poruchy a históriu ťažby a optimalizuje konfiguráciu s cieľom zlepšiť výkonnosť vrtu prepojením nástroja na modelovanie a simuláciu vrtu

  Stiahnite si elektronickú brožúru o systémovej platforme Wonderware

  Jedna platforma na integráciu ľudí, procesov a informácií.

  Objavte platformu EcoStruxure™ Foxboro DCS

  Ďalšie informácie o distribuovanom riadiacom systéme EcoStruxure™ Foxboro DCS nájdete v našom centre sťahovania.

  Objavte platformu EcoStruxure™ Substation Operation

  Pripravte automatizáciu svojej siete na budúcnosť s jednoducho lepšími digitálnymi rozvodňami.

  Získajte elektronickú brožúru o riešení Realift

  Zistite viac o pokročilých riešeniach automatizácie pre umelé zdvihové systémy v našej elektronickej brožúre o riešení Realift.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • S čoraz rozsiahlejšou digitalizáciou ťažby ropy a zemného plynu na pevnine je potrebné, aby sa v prieskumných a ťažobných poliach ľahko zavádzala a inštalovala infraštruktúra IT vo všetkých typoch prostredí. Schneider Electric vám vysvetlí, ako môžu prefabrikované dátové centrá pridať hodnotu vášmu podniku.

  Škálovateľné, flexibilné architektúry spoločnosti Schneider Electric poskytujú koncovým používateľom kľúčové výhody:

  • Odložené kapitálové výdavky a prispôsobiteľná kapacita

  • Skrátený cyklus plánovania a rýchle nasadenie

  • Zníženie komplexnosti

  • Predvídateľná výkonnosť

  Zobraziť riešenia pre dátové centrá a siete

  Konfigurovateľné regálové riešenia spájajú napájanie, chladenie, riadenie a bezpečnosť pri podpore nasadenia IT v okrajových prostrediach.

  Prečítajte si interaktívnu digitálnu brožúru

  Reagujte rýchlo na potreby svojho dátového centra. Navrhujte. Zostavujte. Prevádzkujte.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Hlavným cieľom prevádzkovej výkonnosti v odvetví ťažby ropy a plynu je bezpečnosť a spoľahlivosť. Zabezpečenie neprerušenej správy a riadenia elektrickej energie je rozhodujúce z hľadiska maximálnej návratnosti investícií. Naším cieľom je pomôcť podnikom splniť výzvy v oblasti elektrickej energie pomocou overených riešení, ktoré monitorujú, riadia a optimalizujú elektrickú energiu pre ropnú a plynárenskú infraštruktúru. Platformy Schneider Electric poskytujú integrované riešenie pre riadenie energie, ktoré zabezpečuje optimálne dodávky a distribúciu energie pre efektívnu produkciu. Kombinácia systému riadenia energií (EMCS) PACiS, systému rozšíreného riadenia distribúcie SE so systémami riadenia výpadkov a Resource Advisor prináša značné výhody.

  Elektronická brožúra o riešeniach EMCS PACiS

  Chráňte svoju infraštruktúru pomocou systému na správu a riadenie energie PACiS, ktorý zaistí bezpečnú, chránenú a spoľahlivú energiu pre operácie s ropou a plynom.

  Elektronická brožúra o riešeniach IPPM

  Zistite, ako môže integrovaná správa energie a procesov (IPPM) zlepšiť prevádzkový výkon prostredníctvom zbližovania systémov napájania, procesov a bezpečnostných systémov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Optimalizujte prevádzku, rozpočet a životný cyklus aktív vďaka zlepšenej výkonnosti, zvýšenej bezpečnosti a zníženým nákladom na údržbu – to všetko s dôveryhodným poskytovateľom servisných služieb, ktorý poskytuje odbornú starostlivosť vo všetkých vašich systémoch, bezpečne a dôsledne.

  Služby pre distribúciu elektriny

  Chráňte svoje aktíva a dosiahnite efektívnosť výkonu počas celej životnosti vašej inštalácie.

  Služby v oblasti priemyselnej automatizácie

  Nájdite nákladovo efektívnejší a menej rušivý spôsob, ako obmedziť prestoje a splniť prísne bezpečnostné požiadavky.

  Služby kritického napájania a chladenia

  Ponúkame odborné znalosti a podporu, ktoré potrebujete pre svoju budovu, od výpadkov až po plynulosť obchodnej činnosti a pripojenie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Hlavným cieľom prevádzkovej výkonnosti v ropnej a plynovej infraštruktúre je bezpečnosť a spoľahlivosť so súčasným plnením výziev v oblasti energií. Zabezpečenie osvedčených riešení pre neprerušovanú správu, optimalizáciu a riadenie elektrickej energie je rozhodujúce z hľadiska maximálnej návratnosti investícií.

  • Riešenie EcoStruxure Substation Automation na monitorovanie, riadenie a predpovedanie výkonnosti aktív na maximalizáciu dostupnosti energie so systémom, ktorý zodpovedá norme IEC 61850

  • Inteligentné centrum na riadenie napájania a motorov (IPMCC)

  • Altivar Process, inteligentný a prepojený pohon s premenlivou rýchlosťou pre vaše priemyselné činnosti

  Získajte našu elektronickú brožúru o riešeniach EMCS PACiS

  Chráňte svoju infraštruktúru pomocou systému na správu a riadenie energie PACiS, ktorý zaistí bezpečnú, chránenú a spoľahlivú energiu pre operácie s ropou a plynom.

  Stiahnite si našu bielu knihu

  Ako investície do technológií v oblasti ropy a zemného plynu pomáhajú manažérom zaistiť návratnosť projektu v prostredí s nízkymi cenami komodít.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Ak chcete dosiahnuť vaše ciele v oblasti lepšej prevádzkovej efektivity a nižších prevádzkových nákladov, musia sa spojiť dva piliere riadenia procesov a riadenia energie. Objavte, ako sme pripravení pomôcť vám dosiahnuť 35 % zníženie nákladov na zavedenie a jednotný prenos a distribúciu energie. Medzi naše riešenia patrí:

  • Integrovaný riadiaci a bezpečnostný systém (ICSS), sem patrí EcoStruxure Tricon CX, riadiaca jednotka systému SIS, ktorá zabezpečuje nepretržitú prevádzku, vynikajúcu dostupnosť zariadení a vysokú produktivitu v kompaktnom balení

  • Integrovaná správa energie a procesov (IPPM), sem patrí distribuovaný riadiaci systém Foxboro DCS a bezpečnostný systém Triconex, ktoré pre zákazníkov vytvárajú hodnotu vďaka jednoduchej integrácii inteligentných riadiacich systémov a zabezpečujú spoľahlivosť s následnou maximálnou produktivitou v bezpečnom, chránenom a spoľahlivom ekosystéme

  Získajte elektronickú brožúru o systéme IPPM

  Zistite, ako môže integrovaná správa energie a procesov (IPPM) zlepšiť prevádzkový výkon prostredníctvom zbližovania systémov napájania, procesov a bezpečnostných systémov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Naša ponuka prevádzkových zariadení je vybraná pre najnáročnejšie aplikácie na ťažbu v mori, ktoré vyžadujú meranie tlaku, teploty, prietoku, hladiny, analýzu kvapalín a meranie polohy ventilov. Naše ponuky zahŕňajú viacfázové meranie pre optimalizáciu testovania vrtov, ako aj cenovo dostupné a odolné prietokomery a kalkulačky prietoku plynu, ktoré určujú požadovaný prietok produktov, a zároveň eliminujú bežné príčiny vysokých meraní.

  Accutech, náš rad batériou napájaných bezdrôtových snímačových sietí, je séria nástrojov na meranie a riadenie používaných všade tam, kde sa nachádzajú náročné telemetrické aplikácie, vrátane nedostupných miest merania, nebezpečných lokalít a mobilných zariadení.

  Prevádzkové zariadenia Foxboro: menej obáv, viac meraní

  V spojení s poprednými značkami priemyslu na lepšiu integráciu, interoperabilitu a inovácie.

  Príbeh o úspechu: Odvetvie ťažby ropy a zemného plynu

  Spoločnosť Foxboro® sa dostáva pod tlak, aby v hodine dvanástej dodali vysielače pre výrobcu zariadení v energetike.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Objavte naše softvérové riešenia pre inteligentné aplikácie na ťažbu ropy a plynu. Optimalizujte ťažbu na šírom mori a ťažbu FPSO prostredníctvom podpovrchového a povrchového riadenia a zlepšenia procesov v oblastiach, ktoré zahŕňajú:

  • Riešenie riadenia energie založené na platforme systému Wonderware a súvisiacich ponukách

  • Riadenie procesov a produkcie – prostredníctvom najnovších cloudových a mobilných technológií systémy Wonderware podporujú všetky pozície skrátením času a odstraňovaním geografických bariér spolupráce

  • Riadenia energie – naše platformy poskytujú integrované riešenie riadenia energie, ktoré zaručuje optimálnu dodávku a distribúciu energie na efektívnu produkciu, patrí sem vzdialená terminálna jednotka SAGE SubStation, Easergy Nulec, systém rozšíreného riadenia distribúcie (ADMS) Power Logic, systém EcoStruxure™ Substation Operation, EcoStruxure™ Resource Advisor a PACIS/MICOM

  • Riadenie infraštruktúry a dlhodobých aktív – zahŕňa správnu kombináciu softvéru, mobilných platforiem a služieb –

  • Avantis® PRiSM, riešenie na prediktívnu analýzu aktív, ktoré vydáva skoré výstrahy a zabezpečuje diagnostiku problémov so zariadením pred poruchou, a Avantis® Condition Manager®, inteligentné riešenie riadenia na základe podmienok, ktoré analyzuje diagnostiku zo všetkých výrobných aktív v reálnom čase

  • Riadenie vrtu – Artificial Lift Advisor sleduje každý vrt poľa a riadi prevádzku, servis, poruchy a históriu ťažby a optimalizuje konfiguráciu s cieľom zlepšiť výkonnosť vrtu prepojením nástroja na modelovanie a simuláciu vrtu

  • Riadenie údajov – naše riešenie riadenia údajov je založené na platforme systému Wonderware a súvisiacich ponukách a pomáha zákazníkom využívať údaje a premieňať ich na informácie na zlepšenie ich operácií kritických pre ich podnikanie

  Stiahnite si elektronickú brožúru o systémovej platforme Wonderware

  Jedna platforma na integráciu ľudí, procesov a informácií.

  Objavte EcoStruxure™ Resource Advisor

  Zistite viac o tom, ako môže EcoStruxure Resource Advisor, jedna platforma na podnikovej úrovni, spravovať vašu energiu a prostredie udržateľnosti.

  Objavte platformu EcoStruxure™ Substation Operation

  Pripravte automatizáciu svojej siete na budúcnosť s jednoducho lepšími digitálnymi rozvodňami.

  Získajte elektronickú brožúru o riešení Realift

  Zistite viac o pokročilých riešeniach automatizácie pre umelé zdvihové systémy v našej elektronickej brožúre o riešení Realift.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Optimalizujte prevádzku, rozpočet a cyklus životnosti zariadení zvýšenou výkonnosťou, vyššou bezpečnosťou a nižšími nákladmi na údržbu – to všetko od skúseného a dôveryhodného poskytovateľa kompletného servisu v teréne.

  Služby pre distribúciu elektriny

  Chráňte svoje aktíva a dosiahnite efektívnosť výkonu počas celej životnosti vašej inštalácie.

  Služby v oblasti priemyselnej automatizácie

  Nájdite nákladovo efektívnejší a menej rušivý spôsob, ako obmedziť prestoje a splniť prísne bezpečnostné požiadavky.

  Služby kritického napájania a chladenia

  Ponúkame odborné znalosti a podporu, ktoré potrebujete pre svoju budovu, od výpadkov až po plynulosť obchodnej činnosti a pripojenie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Naším cieľom je zaistiť absolútnu bezpečnosť a kontinuitu pre vaše podnikanie. Kvalita a dostupnosť elektrickej energie je zásadná pre mnohé kritické aplikácie. V citlivých priemyselných odvetviach, ako je napr. ťažba ropy a plynu, môže výpadok elektrického prúdu vážne ohroziť bezpečnosť procesov a životy ľudí a spôsobiť prestoje.

  Naše zdroje neprerušovaného napájania (UPS) sú navrhnuté tak, aby poskytovali bezpečnú energiu v najnáročnejších priemyselných prostrediach. Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam v rôznych odvetviach dokážeme vyrobiť UPS prispôsobené normám najvyššej kvality a poskytnúť k nim kompletný rad služieb.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Bezpečná a spoľahlivá distribúcia energie je kritická pri činnostiach v oblasti ropy a plynu, od ťažby na pevnine/na mori až po petrochemické závody. Bez nej by mohlo dôjsť k zastaveniu produkcie, ohrozeniu bezpečnosti zamestnancov a výraznému zníženiu ziskov. Elektrická skriňa (E-House) integruje vybavenie na napájanie a riadenie do kompaktného modulu, ktorého súčasťou je rozvádzač, centrá riadenia motora a pohonné jednotky s premenlivými otáčkami na kompletné riešenia inteligentného riadenia a kontroly budovy.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Optimalizácia kapitálových výdavkov, minimalizácia výpadkov a zníženie nákladov na údržbu – to sú bežné potreby každého subjektu pri produkcii ropy a plynu. Naše servisné služby vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu správy aktív, od poradenských služieb projektovania FEED v oblasti elektrickej energie a procesov, akceptačného testovania a uvedenia do prevádzky až po servisné plány, školenia a údržbu, hodnotenie inštalácií a modernizácie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Poskytujeme jedinečné riešenia merania, vďaka ktorým dosiahnete veľké rozdiely v kritických prevádzkových aplikáciách. Prevádzkové zariadenia Foxboro sú dôležitou voľbou pre ropné a plynárenské podniky, ktoré požadujú konkurenčné výhody, nižšie prevádzkové náklady a vyššie zisky.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Pokročilý modelový simulačný softvér na navrhovanie procesov, školenie operátorov a optimalizáciu v reálnom čase. Maximalizujte toky uhľovodíkov minimalizovaním nákladov na kapitál pomocou troch typov modelových nástrojov na navrhovanie procesov, optimalizáciu v reálnom čase a školenie obsluhy. Umožnite spracovanie toku uhľovodíkov pri najnižších možných nákladoch a s maximálnou účinnosťou.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Overené technologické riešenie, systém riadenia a kontroly energie (EMCS) PACiS, monitoruje, riadi a optimalizuje elektrickú energiu pre ropnú a plynárenskú infraštruktúru.

  Získajte náš technický dokument

  Prečítajte si viac o riešení rýchleho odpojenia záťaže pri núdzových stavoch na základe nepredvídaných udalostí podľa normy IEC61850 a dosiahnite náročnú výkonnosť pre väčšie siete.

  Stiahnite si našu elektronickú brožúru o riešeniach EMCS PACiS

  Chráňte svoju infraštruktúru pomocou systému na správu a riadenie energie PACiS, ktorý zaistí bezpečnú, chránenú a spoľahlivú energiu pre operácie s ropou a plynom.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Podniky spracúvajúce plyn chcú overené bezpečnostné riešenie, ktoré môže pomôcť pri riadení rizika a nebezpečenstva, prevencii neplánovaných prestojov a maximalizácii prevádzkyschopnosti procesov. Triconex je jediný bezpečnostný systém, ktorý má skúsenosti a úspešnú históriu v oblasti bezpečnosti a kritického riadenia, ako to dokazuje jeho 30 rokov skúseností a 13 000 systémov používaných v súčasnosti vo svete.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Správne riešenie automatizácie procesov musí mať nástroje na zníženie rizika časového sklzu projektu, musí byť dostatočne robustné pre širokú škálu aplikácií a musí mať správnu podporu počas celého životného cyklu na zabezpečenie čo najnižších nákladov na vlastníctvo. Ponúkame jedinečnú kombináciu špičkových automatizačných technológií, odborných znalostí a služieb dodávaných so špičkovými nástrojmi, od návrhu až po uvedenie do prevádzky, počas celého životného cyklu produktu. Jeden dodávateľ kompletného systému prináša množstvo výhod.

  Objavte platformu EcoStruxure™ Foxboro DCS

  Ďalšie informácie o distribuovanom riadiacom systéme EcoStruxure™ Foxboro DCS nájdete v našom centre sťahovania.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Prevádzkové zariadenia Foxboro sú vybrané pre najnáročnejšie ropné a plynárenské aplikácie, ktoré vyžadujú vysoko výkonné meranie tlaku, teploty, prietoku, hladiny, analýzu kvapalín a meranie polohy ventilov. Viacfázové meranie Foxboro umožňuje meranie produkcie priamo od ústia vrtu v širokej škále prietokových režimov z plynnej kvapaliny. Naše inovácie v oblasti prístrojov pomáhajú zlepšiť ekonomickú bezpečnosť a environmentálne vlastnosti vašej prevádzky a zároveň vyvážiť dostupnosť všetkých vašich aktív.

  Prevádzkové zariadenia Foxboro: menej obáv, viac meraní

  V spojení s poprednými značkami priemyslu na lepšiu integráciu, interoperabilitu a inovácie.

  Získajte viac informácií o technológii riadenia prietoku

  Zistite, ako môže technológia riadenia prietoku znížiť množstvo odpadu vďaka zmenšovaniu.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Kvalita a dostupnosť elektrickej energie je zásadná pre kritické aplikácie. Naše zdroje neprerušovaného napájania (UPS) sú navrhnuté tak, aby poskytovali bezpečnú energiu v najnáročnejších priemyselných prostrediach. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v rôznych odvetviach dokážeme vyrobiť UPS prispôsobené normám najvyššej kvality a poskytnúť k nim kompletný rad služieb.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Elektrická skriňa (E-House), naše kompletné riešenie na rozvod elektrickej energie navrhnuté na efektívnu distribúciu elektrickej energie, vám pomôže znížiť celkové náklady na ropný a plynový projekt. E-House integruje vybavenie na napájanie a riadenie do kompaktného modulu, ktorého súčasťou je rozvádzač, centrá riadenia motora a pohonné jednotky s premenlivými otáčkami na kompletné riešenia inteligentného riadenia a kontroly budovy.

  • Až 50 % úspora priestoru

  • Až 30 % úspora energie

  • Súlad s trhovými štandardmi a skúsené a certifikované inžinierske tímy

  • Celosvetová pôsobnosť

  Prečítajte si viac o riešení E-House pre prostredie ropy a plynu

  Objavte kompletné riešenie distribúcie energie na dosiahnutie bezpečnej, spoľahlivej prevádzky a nižších nákladov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Naše servisné služby, ktoré poskytujú skúsení odborníci, podporujú vaše obchodné ciele počas celého životného cyklu zariadenia: odborné poradenstvo, hodnotenie inštalácie a riešenia modernizácie, akceptačné testovanie (FAT), spustenie a uvedenie do prevádzky, vysoká dostupnosť systému a riadenie rozpočtu s kompletnými servisnými plánmi a školeniami a údržbou.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Systém TerminalBOSS poskytuje podnikové riešenia na meranie a automatizáciu kvapalných uhľovodíkov pre aplikácie nákladných a železničných terminálov s cieľom zvýšiť ziskovosť. Umožňuje prevádzku terminálov bez dozoru a zároveň zachováva dôslednú kontrolu prístupu používateľov, bezpečnosti a meraní.

  • Podporuje obchodné rozhodnutia v reálnom čase so zásobami v reálnom čase

  • Presadzuje bezpečnostné postupy

  • Integruje údaje s podnikovými aplikáciami vrátane Cobra, Entero, FieldVue, PVR, PI, Avocet, SAP

  • Opakovateľný referenčný návrh

  Stiahnite si elektronickú brožúru o riešení TerminalBOSS

  Objavte integrované riešenia merania pre terminálové transakcie na zvýšenie ziskovosti.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Riešenia pre externé pracoviská rafinérií a priemyselné sústavy ropných nádrží SimSci™ ponúkajú presné, spoľahlivé a dostupné informácie o zásobách a pohybe, automatizáciu pohybov a offline/online optimalizáciu zmesí, ktoré pomáhajú znížiť náklady na produkty, znížiť straty a zvýšiť výkonnosť prevádzky a podnikania.

  Preskúmajte riešenia pre externé pracoviská rafinérií od spoločnosti Aveva

  Zistite, ako externé pracoviská rafinérií znižujú náklady na produkty, zlepšujú pomer času a hodnoty a zároveň zvyšujú spokojnosť zákazníkov.

  Získajte údajový list pre externé pracoviská rafinérií

  Objavte viac informácií o riadení zásob, pohybov a zmesí pre operácie externých pracovísk rafinérií a terminálov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Systém ITAS (Integrovaný terminálový automatizovaný systém) poskytuje používateľom vynikajúce riadenie zdvíhania, správu zásob a rozšírené funkcie hlásenia. Toto riešenie ponúka viacero rozhraní zariadenia v jednej platforme a je navrhnuté pre viacterminálovú prevádzku. Vďaka systému ITAS môžete optimalizovať zásoby a dopyt, zaistiť bezpečnosť a ochranu a posilniť zainteresované strany.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Bez ohľadu na veľkosť vašej prevádzky potrebujete spoľahlivý zdroj napájania a úplnú kontrolu distribúcie elektrickej energie, aby ste maximalizovali efektívnosť, zabezpečili bezpečnosť pracovníkov a predĺžili životnosť vášho zariadenia. Naše inovatívne riešenia na distribúciu elektrickej energie a ovládanie motorov odolné voči oblúkovým skratom vytvárajú ideálnu kombináciu úspornosti, odolnosti a technológie pre vaše aplikácie.

  Objavte integrované riešenia pre riadenie energie

  Získajte našu elektronickú brožúru a zistite, ako maximalizovať spoľahlivosť a efektívnosť svojej napájacej siete s integrovanými riešeniami správy napájania pre zariadenia s mimoriadnou spotrebou energie.

  Stiahnite si elektronickú brožúru o riešeniach IPPM

  Zistite, ako môže integrovaná správa energie a procesov (IPPM) zlepšiť prevádzkový výkon prostredníctvom zbližovania systémov napájania, procesov a bezpečnostných systémov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Prostredníctvom globálnych aj miestnych služieb a podporných kapacít budujeme inovatívne riešenia, ktoré sú spoľahlivé, modulárne a prispôsobiteľné, otvorené a v súlade s globálnymi normami, od najzákladnejšej aplikácie až po mimoriadne zložitý projekt. Čerpacie riešenia spoločnosti Schneider Electric sú navrhnuté tak, aby minimalizovali náklady a maximalizovali produkciu.

  Stiahnite si našu elektronickú brožúru o riešení iPMCC

  Objavte vysoko spoľahlivé ethernetové architektúry v inteligentných centrách na riadenie napájania a motorov (iPMCC).

  Získajte elektronickú brožúru o inteligentnom rozvádzači Okken

  Zistite viac o našich riešeniach inteligentných nízkonapäťových rozvádzačov Okken pre ropu a plyn, ktoré sú komplexné, modulárne a typovo testované.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Prevádzkové zariadenia Foxboro sú vybrané pre najnáročnejšie ropné a plynárenské aplikácie, ktoré vyžadujú presné, spoľahlivé meranie a analýzu tlaku, prietoku, hladiny a analytických premenných procesov, aby ste mali procesy pod kontrolou, ktorú potrebujete pre maximálnu integráciu a interoperabilitu.

  • Prietok plynu: Tlakové vysielače Foxboro umožňujú presné, cenovo dostupné meranie prietokov plynu

  • Riešenia na meranie prietoku: Odolné riešenia na meranie prietoku pri ťažbe ropy a plynu

  • Všestranný výber: Riešenia pre aplikácie týkajúce sa teploty, tlaku, prietoku, hladiny, analýzy kvapalín a polohovačov ventilov

  Získajte viac informácií o technológii riadenia prietoku

  Zistite, ako môže technológia riadenia prietoku znížiť množstvo odpadu vďaka zmenšovaniu.

  Objavte EcoStruxure™ Triconex® – núdzové vypínacie systémy

  Zistite viac o tom, ako zabrániť, aby nebezpečné podmienky spôsobovali nebezpečné incidenty.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Zabezpečenie neprerušenej správy a riadenia elektrickej energie je rozhodujúce z hľadiska maximálnej návratnosti investícií. Splňte si ciele v oblasti spoľahlivosti a zníženia spotreby energie pomocou overených riešení, ktoré monitorujú, riadia a optimalizujú elektrické inštalácie pre ropnú a plynárenskú infraštruktúru. Medzi naše riešenia patrí:

  • Distribúcia elektrickej energie – patrí sem RIE a E-House, bezpečné a cenovo efektívne globálne riešenie pre kritické inštalácie, inteligentné centrum na riadenie napájania a motorov (iPMCC) a pohonné jednotky s premenlivou rýchlosťou Altivar Process

  • Riadenie elektrickej energie – riešenie EcoStruxure Substation Automation na monitorovanie, riadenie a predpovedanie výkonnosti aktív na maximalizáciu dostupnosti energie so systémom, ktorý zodpovedá norme IEC 61850

  • Bezpečné napájanie – priemyselný zdroj UPS pre ropu a plyn Gutor

  Získajte elektronickú brožúru o riešeniach EMCS PACiS

  Chráňte svoju infraštruktúru pomocou systému na správu a riadenie energie PACiS, ktorý zaistí bezpečnú, chránenú a spoľahlivú energiu pre operácie s ropou a plynom.

  Prečítajte si blog o distribúcii a riadení energie

  Pozrite si, čo je nové v riešeniach pre ťažbu ropy a zemného plynu na mori.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Majte lepší prehľad o prevádzke a dosiahnite rýchlejšiu, bezpečnú a presnú výrobu pri súčasnom zachovaní svojej investície pomocou technológie, ktorá bude použiteľná aj v budúcnosti:

  • Riešenie integrovaného riadiaceho a bezpečnostného systému (ICSS) neustále autonómne integruje riadenie procesov a bezpečnostného systému, na rozdiel od tradičného prístupu izolovaného riadenia a bezpečnostných systémov. Patrí sem distribuovaný riadiaci systém (DCS) EcoStruxure™ Foxboro, metodológia realizácie projektov automatizácie FLEX a bezpečnostné systémy vybavené prístrojmi EcoStruxure™ Triconex

  • Systémy na núdzové vypnutie (ESD) – riadenie a regulácia procesu produkcie pomocou distribuovaného riadiaceho systému (DCS), bezpečnostného systému vybaveného prístrojmi (SIS) s využitím osvedčeného systému Triconex, systému detekcie požiaru a plynu (FGS) a systému tlakovej ochrany s vysokou integritou (HIPPS) pre komplexné procesy ropnej rafinérie a petrochemického priemyslu

  • Integrovaná správa energie a procesov – integruje systémy procesov, bezpečnosti, EMCS a iPMCC, ktoré sú všetky potrebné pri ťažbe ropy a plynu bez brán, vrátane inteligentného centra na riadenie napájania a motorov (iPMCC) a systému DCS EcoStruxure™ Foxboro

  Objavte platformu EcoStruxure™ Foxboro DCS

  Ďalšie informácie o distribuovanom riadiacom systéme EcoStruxure™ Foxboro DCS nájdete v našom centre sťahovania.

  Stiahnite si elektronickú brožúru o bezpečnosti procesov Triconex™

  Zistite, prečo je spoločnosť Triconex popredným svetovým dodávateľom bezpečnostných systémov vybavených prístrojmi (SIS) pre vysokorizikové odvetvia.

  Prečítajte si viac o riešeniach IPPM

  Zistite, ako môže integrovaná správa energie a procesov (IPPM) zlepšiť prevádzkový výkon prostredníctvom zbližovania systémov napájania, procesov a bezpečnostných systémov.

  Získajte elektronickú brožúru o systéme Tricon CX

  Objavte viac o dokonalej ochrane pre vašich ľudí, výrobu a zisky.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Pre rafinérie a petrochemických výrobcov, ktorí požadujú konkurenčné výhody, nižšie prevádzkové náklady a vyššie zisky, poskytujeme nástroje na spoľahlivé meranie v kritických aplikáciách ťažby ropy:

  • Teplotné vysielače, snímače a teplomerové nádržky s multiparametrovými vysielačmi Foxboro

  • Inteligentné vztlakové vysielače a radarové riešenia na meranie hladiny so sériou LevelWave Radar

  • Prietokomery a polohovače so sieťami bezdrôtových batériových snímačov Accutech

  • Analytické nástroje s analyzátormi AIT

  Prevádzkové zariadenia Foxboro: menej obáv, viac meraní

  V spojení s poprednými značkami priemyslu na lepšiu integráciu, interoperabilitu a inovácie.

  Získajte viac informácií o technológii riadenia prietoku

  Zistite, ako môže technológia riadenia prietoku znížiť množstvo odpadu vďaka zmenšovaniu.

  Úspech zákazníka: Prepojenie pobrežia s loďami

  Prečítajte si viac o prvom projekte realizovanom na pevnine a na palube v prístave Marseille vo Francúzsku.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Informovaná pracovná sila je kvalifikovaná pracovná sila. Digitálne riešenia umožňujú vašim pracovníkom prijímať lepšie obchodné rozhodnutia pomocou jednoduchých a ľahko pochopiteľných nástrojov, ktoré bezpečne a udržateľne zlepšujú ziskovosť prevádzky. Medzi naše riešenia patrí:

  • Riadenie údajov s nástrojom na zvyšovanie zisku v reálnom čase EcoStruxure Profit Advisor a riešením riadenia ziskovosti na báze priemyselného internetu vecí

  • Technológia procesov s pokročilým riadením procesov (SimSci APC), riadením turbotechniky (TMCs), modelovaním a optimalizáciou procesov SimSci a dynamickou simuláciou DYNSIM

  • Riadenie produkcie so špirálovým jednotným riadením dodávateľského reťazca od spoločnosti Aveva, riešením optimalizácie procesov ROMeo, automatizovaným precíznym monitorovaním výkonu (ARPM™) a systémom Refinery Off-sites od spoločnosti Aveva

  • Riadenie energie s automatizovaným precíznym monitorovaním výkonu a systémom EcoStruxure Resource Advisor

  • Riadenie dlhodobých aktív s prediktívnou analýzou aktív Avantis PRiSM, systémom EcoStruxure Asset Advisor a výcvikovým simulátorom pre operátorov DYNSIM a aplikáciou EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

  • Školenie operátorov so systémom AVEVA Engage – dychberúcou vizualizáciou celých modelov v ultra-vysokom rozlíšení (UHD) s okamžitým, dotykom riadeným prístupom ku kontextovo filtrovaným informáciám

  Zobraziť riadenie priemyselných informácií od spoločnosti Aveva

  Zhromažďujte údaje, ovládnite svoju prevádzku a využite hodnotu svojich priemyselných informácií.

  Prečítajte si viac o plánovaní a rozvrhu od spoločnosti Aveva

  Posilnite svojich ľudí vďaka unifikovanej platforme, ktorá pokrýva celý dodávateľský reťazec.

  Preskúmajte riešenia turbotechniky na riadenie kompresorov

  Zistite viac o našom komplexnom súbore riešení a služieb, ktoré je možné prispôsobiť každej konfigurácii alebo inštalácii závodu.

  Objavte platformu EcoStruxure Profit Advisor

  Umožnite svojim pracovným silám navrhovať zlepšenia prevádzkovej ziskovosti. Bezpečne.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Optimalizácia kapitálových výdavkov, minimalizácia výpadkov a zníženie nákladov na údržbu – bežné potreby každého subjektu pri produkcii ropy a plynu. Služby sú kľúčovým spôsobom, ako zvýšiť efektivitu a optimalizáciu v rámci rafinérskych a petrochemických závodov.

  Služby pre distribúciu elektriny

  Chráňte svoje aktíva a dosiahnite efektívnosť výkonu počas celej životnosti vašej inštalácie.

  Služby v oblasti priemyselnej automatizácie

  Nájdite nákladovo efektívnejší a menej rušivý spôsob, ako obmedziť prestoje a splniť prísne bezpečnostné požiadavky.

  Služby kritického napájania a chladenia

  Ponúkame odborné znalosti a podporu, ktoré potrebujete pre svoju budovu, od výpadkov až po plynulosť obchodnej činnosti a pripojenie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!