Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • Default Alternative Text

  Služby pre dátové centrá (počas celého životného cyklu)

  Pre bezpečné, efektívne a prevádzkyschopné dátové centrá.

 • Životný cyklus dátového centra

  Prevádzkovanie vášho dátového centra nemusí byť ťažké. Naše služby vám uľahčia každodennú prácu, počas celého životného cyklu dátového centra.

 • Biela kniha Základy riadenia životného cyklu dátového centra

  Každému štádiu životného cyklu dátového centra musíte venovať náležitú pozornosť a včas prijať opatrenia na uspokojenie potrieb tohto centra. Tento dokument popisuje 5 fáz životného cyklu dátového centra. Identifikuje kľúčové úlohy aj úskalia a ponúkne praktické rady správcom, aj majiteľom zariadení.

  Základy riadenia životného cyklu dátových centier pre ich majiteľov
  Man handling the data center management in the server room, data center services, data center operations.
 • Prečo využívať služby životného cyklu vo svojom dátovom centre?

  Dátové centrá predstavujú vysokú firemnú hodnotu a mnohí z vás ich používajú na získanie konkurenčnej výhody. Ako zabezpečíte svoj obchodný úspech?

  Zamestnanec spoločnosti Schneider Electric ukazuje výkaz udržateľnosti chlapom v serverovni s dátovými centrami, riadenie dátových centier.

  Výzvy

  Vaše firemné záležitosti sú jedinečné a úloha, ktorú hrajú dátové centrá v otázke obchodného úspechu, nebola nikdy dôležitejšia. Dátové centrá sú dynamické a neustále sa vyvíjajú. Potrebujete ucelené servisné riešenie pre optimalizáciu svojho dátového centra - od plánovania po prevádzkovanie, bez ohľadu na to, v akej fáze životného cyklu sa práve nachádza.
  Dvaja muži vo velíne elektrárne si prezerajú analýzy veľkých objemov údajov a výkazy udržateľnosti

  Služby pre celý životný cyklus dátového centra

  Môžeme vám dopomôcť k tomu, aby vaše dátové centrá boli vyvážené, efektívne a bezpečné po celú dobu ich životnosti.

  Prečo s nami spolupracovať?

  • Pôvodný text

   Získate našu podporu v ktorejkoľvek fáze

   Počas celého životné cyklu vám môžeme pomôcť s funkcionalitou, efektívnosťou a bezpečnosťou vášho dátového centra - od prvotného posúdenia, cez prevádzku až po údržbu.

  • Ikona služieb

   Naša spolupráca môže začať kedykoľvek.

   Či už potrebujete služby pre určitú fázu, alebo pre celý životný cyklus, spoločnosť Schneider Electric ponúka riešenia prispôsobené práve vašim potrebám.

  Fakty

  • Pôvodný text Posúdenie: Získajte za svoje peniaze čo najviac. Na základe vyhodnotenia ponuky a dopytu riešime vaše problémy pomocou automatizačných nástrojov a najlepších postupov vyvinutých počas 45 rokov.
  • Pôvodný text Plánovanie: Poskytujeme vám odbornú pomoc s využitím overenej metodológie a automatizovaných nástrojov. Môžete tak ľahšie ako stanoviť optimálne náklady, výkon a načasovanie, a tak splniť zákonné požiadavky.
  • Pôvodný text Návrh: Splnenie vašich požiadaviek na výkon a bezpečnosť. Naše flexibilné služby využívajú unikátne odborné znalosti a rozsiahlu knižnicu návrhov. Dokážu splniť vaše potreby od hrubých návrhov po posledný detail.
  • Pôvodný text Výstavba: Včasné dokončenie s dodržaním rozpočtu. Nás systematický prístup znižuje riziko, skracuje časový harmonogram a minimalizuje náklady - od základnej montáže, cez integráciu, uvedenie do prevádzky a spustenie, až po riadenie projektu v mieste inštalácie.
  • Pôvodný text Prevádzka: Zjednodušenie prevádzky a minimalizácia prestojov. Poskytujeme viac služieb pre údržbu, monitorovanie a optimalizáciu, než ktokoľvek iný.
  • Pôvodný text Využite našu sieť 7 000 školených špecialistov a 45 rokov skúseností s reálnymi aplikáciami.