Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น
 • a young sandal maker lights his workshop with a Schneider Electric Mobiya light

  CSR

  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

  ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า (เซอร์กิต เบรคเกอร์) และได้มีการพัฒนาโซลูชัน กระบวนการในการบริหารจัดการพลังงาน ในรูปแบบที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน การประกอบกิจการของเรา เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ตามหลักการความรับผิดชอบของเรา (PoR-Principle of Responsibility) ซึ่งมีความครอบคลุมถึงในหลากหลายด้าน เช่น พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบสำหรับโลกและสังคม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมีจริยธรรมอย่างสูงของเรา จึงมั่นใจได้ว่า เรามีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ เราจะรักษาประสิทธิภาพการทำงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ด้วยความมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ด้วยความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทยึดมั่นในการผลิตอย่างเคร่งครัด ขั้นตอนในการจัดจำหน่ายและกระบวนการในการนำกลับมาใช้ใหม่ตามข้อกำหนดของรัฐและตามแนวปฎิบัติที่เป็นสากล เรามุ่งมั่นที่จะเปิดรับความคิดเห็นกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ การปฎิบัติและวิธีคิดที่ท้าทาย ตามแนวทางที่มีอยู่ของเราอย่างเหมาะสม เราแสดงความมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการบริการชุมชนโดยการส่งเสริมแนวทางความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเพิ่มคุณประโยชน์ในด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
  ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในโลกของเรา นอกจากนี้เรายังมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้สังคมและโลกดีขึ้น ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.