ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. โครงการนี้เปิดรับผู้สนใจ ได้แก่ วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบการโรงตู้ ผู้วางระบบ ผู้ดูแลระบบไอที ผู้ดูแลโรงงาน ตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ ยกเว้นนักศึกษา*
 2. โครงการต้องเป็นแนวคิด นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการพลังงาน  ภายใต้หัวข้อ “40 Years for 4.0 Life โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ บ้าน อาคารและเมือง อุตสาหกรรม และไอที
 3. นำเสนอโครงการทั้งหมดเป็นภาษาไทย โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ในรอบแรก และนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ในรอบตัดสิน
 4. ทุกการส่ง 1 โครงการ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะร่วมบริจาคโคมไฟแสงอาทิตย์ (Mobiya Portable Solar Lamp) จำนวน 10 ดวง ให้กับชุมชนที่ยังที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สูงสุดจำนวน 400 ดวง
 5. ผู้สมัครสามารถส่งโครงการเข้าร่วมได้ไม่เกินคนละ 2 โครงการ แต่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบโคมไฟแสงอาทิตย์ เพียง 1 ดวงต่อ 1 ท่านเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการที่ส่งมาจะต้องนำเสนอครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 6. รางวัลชนะเลิศเยี่ยมชมงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ประเภทละ 2 ที่นั่งเท่านั้น
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ส่งโครงการครบถูกต้องตามกติกาเท่านั้น
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ส่งโครงการที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 4. กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มาติดต่อขอรับรางวัลนับแต่วันที่ทางบริษัทฯ ได้ติดต่อไป หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิในการกล่าวอ้างสิทธิ์นั้นๆ ในภายหลัง 
 5. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัล หรือปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯ ได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยสิทธิดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโดยทันที โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ และรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
 6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  *เนื่องจากมีโครงการ Go Green in the city ที่เปิดรับเฉพาะนักศึกษา ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ gogreeninthecity.com

สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการได้แล้ววันนี้ !

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="ฟรี"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="ดู"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerTH"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

บราวเซอร์ของคุณเก่าเกินไปและมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังอาจไม่สามารถแสดงคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆ ได้ โปรดอัพเกรดบราวเซอร์ของคุณเพื่อให้สามารถแสดงคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้ เวอร์ชั่นล่าสุดสําหรับ Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Microsoft Edge ขอแนะนําให้ใช้ฟังก์ชั่นการทํางานที่เหมาะสม

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!