แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
12.4 สิทธิในการรับรู้ด้านการเปิดเผยข้อมูล CCPA
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและองค์ประกอบข้อมูลตัวแทน
วัตถุประสงค์สําหรับการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทของบุคคลภายนอกที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ข้อมูลติดต่อ: ชื่อ; ชื่อผู้ใช้; ที่อยู่ทางไปรษณีย์; E-mail หมายเลขโทรศัพท์; หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เราใช้ข้อมูลประเภทนี้ในการระบุตัวตนของคุณและสื่อสารกับคุณ รวมถึง: เพื่อส่งข้อความด้านธุรกรรม (เช่น การยืนยัน); เพื่อส่งข้อความการสื่อสารทางการตลาด แบบสํารวจ และคําเชิญ; เพื่อปรับแต่งการสื่อสารของเราและให้บริการลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา (For our Everyday Business Purposes)³ เราอาจเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้ให้แก่บริษัทในเครือของเราและผู้ให้บริการ รวมถึงบริษัทโซเชียลมีเดียที่ใช้ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนลูกค้าของเราว่าลูกค้ารายใดใช้แพลตฟอร์มของตนเท่านั้น เพื่อให้เราสามารถแสดงโฆษณาให้แก่คุณบนแพลตฟอร์มนั้นได้ หน่วยงานภายนอกที่ให้บริการด้านการสื่อสารของเรา เช่น ไปรษณีย์และผู้ให้บริการขนส่ง; บุคคลภายนอกที่ช่วยเหลือเราในการจัดการเรื่องสุขอนามัยและการเติมสินค้า; บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนด
ข้อมูลความสัมพันธ์: ลักษณะและความพึงพอใจส่วนตัว เช่น ช่วงอายุของคุณ สถานภาพสมรสและสถานะครอบครัว; ข้อมูลโปรแกรมตอบแทนลูกค้าสมาชิกและรางวัล; ข้อมูลประชากรภายในครัวเรือน รวมถึงข้อมูลสำมะโนครัว; ข้อมูลจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย; งานอดิเรกและความสนใจ เราใช้ข้อมูลประเภทนี้: เพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้นและทําความเข้าใจกับลูกค้าของเราโดยรวม; เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ; เพื่อระบุผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า; เพื่อวัตถุประสงค์ภายในทางธุรกิจ เช่น การควบคุมคุณภาพ การฝึกอบรมและการวิเคราะห์; เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา (Everyday Business Purposes) เราอาจเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้แก่หน่วยงานและผู้ให้บริการของเรา รวมถึง: หน่วยงานภายนอกที่เรามีการทําการตลาดร่วมกันและการจัดการที่คล้ายกัน; ทนายความ ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาของเรา บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด
ข้อมูลธุรกรรมและการโต้ตอบ: ข้อมูลบัญชีและบันทึกที่เกี่ยวข้อง; บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และแอปของเรา; ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง (รหัสผ่าน คําถามรักษาความปลอดภัยของบัญชี); บันทึกการบริการลูกค้า บันทึกของผู้เยี่ยมชม เราใช้ข้อมูลประเภทนี้: เพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับคุณ รวมถึงฝ่ายบริการลูกค้า; เพื่อการเก็บบันทึกและการปฏิบัติตาม รวมถึงการระงับข้อพิพาท;เพื่อวัตถุประสงค์ภายในทางธุรกิจ; เช่น การเงิน การควบคุมคุณภาพ การฝึกอบรม การรายงาน และการวิเคราะห์; เพื่อการจัดการความเสี่ยง การป้องกันการฉ้อโกง และวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน;เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา (Everyday Business Purposes) เราอาจเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้แก่หน่วยงานและผู้ให้บริการของเรา รวมถึง: หน่วยงานภายนอกที่เรามีการทําการตลาดร่วมกันและการจัดการที่คล้ายกัน; บุคคลภายนอกที่จําเป็นต้องดําเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงบริษัทจัดส่ง ตัวแทน และผู้ผลิต; ทนายความ ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาลูกค้าของเราที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของบริษัท Schneider Electric; และบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อมูลที่อ้างอิงและได้รับมา: แนวโน้ม, คุณลักษณะจำเพาะ และ/หรือคะแนนที่สร้างโดยโปรแกรมการวิเคราะห์ภายใน เรารวมข้อมูลการอนุมานกับข้อมูลความสัมพันธ์อื่นๆ และใช้ข้อมูลประเภทนี้: เพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้นและทําความเข้าใจกับลูกค้าของเราโดยรวม; เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ; เพื่อวัตถุประสงค์ภายในทางธุรกิจ เช่น การควบคุมคุณภาพ การฝึกอบรมและการวิเคราะห์; เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา (Everyday Business Purposes) เราอาจเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้แก่หน่วยงานและผู้ให้บริการของเรา รวมถึง: หน่วยงานภายนอกที่เรามีการทําการตลาดร่วมกันและการจัดการที่คล้ายกัน; ทนายความ ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาของเรา; บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด
ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค: ที่อยู่ IP; ตัวระบุและลักษณะอุปกรณ์; รหัสโฆษณา; บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์; คุกกี้จากบุคคลที่หนึ่ง; คุกกี้จากบุคคลที่สาม; เว็บบีคอน, การล้างค่า gifs, แท็กพิกเซล; บันทึกของเซิร์ฟเวอร์; บันทึกกิจกรรม เราใช้ข้อมูลประเภทนี้: เพื่อการดูแลระบบ การจัดการเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา; เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการตรวจจับภัยคุกคาม; เพื่อการเก็บบันทึก รวมถึงล็อกและบันทึกที่รักษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลธุรกรรม; เพื่อให้เข้าใจลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อยกระดับข้อมูลความสัมพันธ์ของเรา รวมถึงการเชื่อมโยงคุณกับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ต่างๆ ที่ลูกค้าอาจใช้งานอยู่; เพื่อการกําหนดเป้าหมายออนไลน์และการโฆษณา; เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา (Everyday Business Purposes) เราอาจเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้แก่บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของเรา รวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Google ที่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้และวิธีการที่คล้ายกันนี้เพื่อช่วยเราในโปรแกรมโฆษณาออนไลน์ของเรา และเพื่อ: บุคคลภายนอกที่ช่วยเหลือในโปรแกมเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของเรา รวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น บริการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากมัลแวร์ที่ตรวจพบ; บุคคลภายนอกที่ช่วยเหลือด้านการป้องกันการฉ้อโกง การตรวจหา และการบรรเทา; คู่ค้าโฆษณาเครือข่ายบริษัทอื่น ทนายความ ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาของเรา; หน่วยงานอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ เรายังเปิดเผยข้อมูลนี้ด้วยการอนุญาตของคุณ หากคุณอนุญาตให้เราใส่คุกกี้การโฆษณาของบุคคลที่สามอย่างชัดเจน เพื่อตรวจสอบและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ กรุณาตรวจสอบประกาศคุกกี้ของเรา
IoT และข้อมูลเซ็นเซอร์: คําสั่ง การใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวม คํานวณ หรือผลิตโดยผลิตภัณฑ์บ้านอัจฉริยะ (เช่น ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน, การจัดการพลังงาน, การรักษาความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า) และแอปที่เกี่ยวข้อง; ข้อมูลการวิเคราะห์ (เช่น บริบทและคําอธิบายของข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ); ข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ เราใช้ข้อมูลประเภทนี้: เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการทํางานของผลิตภัณฑ์; เพื่อวัตถุประสงค์ภายในทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ; เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความสัมพันธ์ รวมถึง การวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์;เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในทุกวันของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้แก่หน่วยงานและผู้ให้บริการของเรา รวมถึง: บุคคลที่สามที่ช่วยเหลือในโปรแกมเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของเรา รวมถึงบริการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและข้อร่วมมือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ - บุคคลที่สามที่ช่วยเหลือในการป้องกันการฉ้อโกง การตรวจหา และการบรรเทา บุคคลภายนอกที่จําเป็นต้องดําเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงบุคคลที่สามที่จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณติดต่อกับเรา; คู่ค้าโฆษณาเครือข่ายบริษัทอื่น ทนายความ ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาของเรา บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด
ข้อมูลภาพและเสียง: เรารวบรวมข้อมูลประเภทนี้จาก: ภาพถ่าย; ภาพวิดีโอ; การบันทึกกล้องวงจรปิด CCTV; การบันทึกของศูนย์บริการ และบันทึกการตรวจสอบการโทร ข้อความเสียง เราใช้ข้อมูลประเภทนี้: เพื่อวัตถุประสงค์ภายในทางธุรกิจ เช่น การบันทึกการโทรที่ใช้สําหรับการฝึกอบรม การสอน หรือการควบคุมคุณภาพ;เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความสัมพันธ์ เช่น การใช้รูปถ่ายและวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ของโซเชียลมีเดีย; เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในสถานที่และการป้องกันการสูญหาย; เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา (Everyday Business Purposes) เราอาจเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้แก่หน่วยงานและผู้ให้บริการของเรา รวมถึง: บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในโปรแกมเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของเรา รวมถึงโปรแกมป้องกันการสูญหายของเรา; ทนายความ ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาของเรา; บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด
ข้อมูลการปฏิบัติตาม: เรารวบรวมข้อมูลประเภทนี้จาก: ข้อมูลโปรแกรมการปฏิบัติตาม เช่น บันทึกต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง; ข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบอื่นๆ; บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดความประสงค์ของผู้บริโภค เช่น ข้อเสนอที่คุณยินยอมเข้าร่วม และโปรแกรมการตลาดที่คุณเลือก; บันทึกที่เกี่ยวข้องกับคําขอสิทธิ CCPA เราใช้ข้อมูลประเภทนี้: เพื่อให้เป็นไปตามและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง; เพื่อการดำเนินการางกฎหมาย ได้แก่ การฟ้องร้อง และเรื่องกฎระเบียบ รวมถึงการใช้เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับพลเรือน อาชญากร หรือการอนุญาโตตุลาการ หรือกับหน่วยงานกํากับดูแลหรือตนเอง รวมถึงการให้บริการกระบวนการ การสืบสวนคดีฟ้องร้อง การดําเนินการหรือการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง; เพื่อวัตถุประสงค์ภายในทางธุรกิจ เช่น การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน การรายงาน และการวิเคราะห์; เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา (Everyday Business Purposes) เราอาจเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้แก่หน่วยงานและผู้ให้บริการของเรา รวมถึง: ทนายความ ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาของเรา; หน่วยงานกํากับดูแล ลูกค้า และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค; บุคคลภายนอกอื่นๆ (รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ศาล และบริษัทกฎหมายฝ่ายตรงข้าม ที่ปรึกษา เซิร์ฟเวอร์กระบวนการ และคู่กรณีในคดีความ) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมาย

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!