แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

กฎบัตรความไว้วางใจของเรา

เราต้องการความไว้วางใจในการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของเรากับผู้มีผลประโยชน์ร่วมและความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และชุมชนที่เราให้บริการในลักษณะที่มีความหมาย ครอบคลุม และเป็นเชิงบวก จรรยาบรรณของเรามีผลบังคับใช้กับทุกคนที่ทำงานที่ชไนเดอร์หรือสำนักงานสาขาใดๆ ของเรา แต่ละหัวข้อประกอบด้วยหัวข้อสิ่งที่ต้องทําและสิ่งที่ห้ามทําที่ชัดเจน พร้อมกับทีมที่รับผิดชอบหัวข้อนั้นๆ ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ดาวน์โหลดกฎบัตรความไว้วางใจของเรา

นโยบายที่สำคัญของเรา

นโยบายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร โดยจะช่วยให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานที่สำคัญและตอบโจทย์ความคาดหวังด้านพฤติกรรม

คุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลหรือไม่

Trust Line ของเราช่วยให้พนักงานและผู้มีผลประโยชน์ร่วมภายนอกสามารถรายงานข้อกังวลด้านจริยธรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของเรา
การแจ้งเตือนที่เคยรายงานจะต้องดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดและเป็นความลับ แล้วผลการสืบสวนจะส่งไปยังคณะกรรมการปกครองที่เกี่ยวข้อง โดยจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเช่นไร
เข้าถึงTrust Line เปิดในหน้าต่างใหม่

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!

เราจะสร้างโลกที่ยั่งยืนและเสมอภาคโดยดำเนินตามหลักการของความไว้วางใจและหลักการปฏิบัติตามข้อกําหนดของเราได้อย่างไร

Schneider Electric มุ่งมั่นที่จะรักษาหลักความไว้วางใจผ่านทางมาตรฐานทางสังคม การกำกับดูแล และจริยธรรมที่สูง เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) และการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2025 ในเส้นทางสู่โลกที่ยั่งยืนและเสมอภาคยิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความยั่งยืนและมีจริยธรรมที่สุดในโลก Schneider Electric สนับสนุนความยั่งยืนและการเสริมสร้างศักยภาพของระบบนิเวศด้วยการใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ด้วยหลักการและขั้นตอนที่จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเรา

สํารวจกฎบัตรทรัสต์ของเราที่รวบรวมความมุ่งมั่นด้านความไว้วางใจของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และธรรมาภิบาล เพื่อนําเสนอผลกระทบและเป้าหมายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราทำให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามความคาดหวังด้านพฤติกรรมและรู้วิธีดำเนินงานที่สำคัญ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเรากำหนดว่าจุดยืนของเราในกฎสิทธิมนุษยชนมีผลกับการปฏิบัติการประจำวันของเราอย่างไร ค้นพบรายงานความยั่งยืนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราซึ่งสร้างขึ้นตามหลักจรรยาบรรณของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเรารักษาสิ่งที่เราสัญญาไว้ ตรวจสอบ Trust Line ระบบแจ้งเตือนที่เป็นความลับของเราสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของเราซึ่งช่วยให้พวกเขารายงานเหตุการณ์การประพฤติมิชอบหรือการไม่ปฏิบัติตามเพื่อตรวจสอบและดําเนินการที่เหมาะสม Schneider Electric ตั้งเป้าหมายที่จะดําเนินธุรกิจตามหลักความไว้วางใจของเราเพื่อพัฒนาสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา และสร้างและเสริมสร้างความเสมอภาคในระบบนิเวศทางธุรกิจภายในและภายนอกของเรา