แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

กล้าที่จะพูด

เป็นเรื่องของการสร้างความไว้วางใจ

ควรดําเนินการเมื่อเห็นพฤติกรรมที่ละเมิด Trust Charter หรือพันธกิจ วัฒนธรรม หรือกฎหมาย ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

เรารับฟัง

เราเคารพ

เราปกป้อง

รักษาความลับและไม่ระบุตัวตน

การส่งข้อกังวลทั้งหมดจะได้รับการจัดการอย่างเป็นกลางและเคารพ เราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อรักษาความลับหรือการไม่ระบุตัวตนให้สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศ

มุ่งมั่นที่จะไม่ตอบโต้

เราต้องใช้ความกล้าที่จะพูดออกมา คุณอาจรู้สึกไม่สบายใจหรือถูกคุกคาม และเราจะไม่ทนต่อการตอบโต้ต่อปัญหา ตามนโยบายของเรา ทุกคนที่ละเมิดสิทธิต้องถูกดำเนินการตามมาตรการทางวินัย

ช่องทางเพื่อแจ้งปัญหา

เราสนับสนุนให้ผู้คนพูดแสดงความคิดเห็นกับผู้จัดการที่ไว้ใจได้ ตัวแทนด้านทรัพยากรบุคคล ตัวแทนด้านจริยธรรม หรือเจ้าหน้าที่กํากับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้เปิดรับและสนับสนุนความคิดเห็นสําหรับพนักงานของเรา

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของเรา - Schneider Electric Trust Line - ในการแจ้งข้อกังวลใดๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายสําคัญของเรา

นโยบายเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างโปรแกรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร โดยจะช่วยให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวิธีการดําเนินงานสําคัญและตอบโจทย์ความคาดหวังด้านพฤติกรรม

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!