Thalassa PLA - Completely sealed enclosures IP 65 - Anti-posting door - 1250x750x320 - 3D CAD

Thalassa PLA - Completely sealed enclosures IP 65 - Anti-posting door - 1250x750x320 - 3D CAD

การอ้างอิง

 : 

วันที่

 : 

ชนิด

 : 

ภาษา :

เวอร์ชัน :

ไฟล์
Size
MCADUE0001458 (.pdf)
MCADUE0001458_2D-back (.dwg)
MCADUE0001458_2D-back (.dxf)
MCADUE0001458_2D-bottom (.dwg)
MCADUE0001458_2D-bottom (.dxf)
MCADUE0001458_2D-front (.dwg)
MCADUE0001458_2D-front (.dxf)
MCADUE0001458_2D-isometric (.dwg)
MCADUE0001458_2D-isometric (.dxf)
MCADUE0001458_2D-left (.dwg)
MCADUE0001458_2D-left (.dxf)
MCADUE0001458_2D-right (.dwg)
MCADUE0001458_2D-right (.dxf)
MCADUE0001458_2D-top (.dwg)
MCADUE0001458_2D-top (.dxf)
MCADUE0001458_3D-simplified (.stp)

ประเภทของสินค้า

ปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม

โปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อดูฟีเจอร์เพิ่มเติม

loader-lg loader-sm