คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สามารถถอดบัสบาร์ภายในตู้โหลดเซนเตอร์ได้หรือไม่

ไม่แนะนำให้ถอด เนื่องจากมีความยุ่งยากและซับซ้อนในการถอด อาจจะเกิดความผิดพลาดเมื่อประกอบชิ้นส่วนของบัสบาร์กลับเข้าไปได้ และยังอาจส่งผลต่อการใช้งานโดยตรงในส่วนการติดตั้งบัสบาร์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่โรงงานกำหนด
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?