{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

What does the Orange/Red Blinking LED mean on the Magelis XBTGTW750 iPC?

Title
What does the Orange/Red Blinking LED means on the Magelis XBTGTW750 iPC?

Product Line
Magelis XBTGTW750, iPC

Environment
Physical HMI

Resolution
The orange and red blinking LED means that there is failed backlight or Boot Disk failure.  The recommend sending the unit in for repair.  Contact our repair group at the below contact information::

Schneider Electric Industrial Repair Services

235 Burgess Rd.
Greensboro    NC 27409

USA
Ph: 800.950.9550
Fx: 336.668.4878

CANADA
Ph: 877.677.8151
Fx: 859.817.3883

Email: industrialrepair@schneider-electric.com

Web: www.schneiderelectricrepair.com

มีประโยชน์หรือไม่