คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ซอฟต์แวร์ PowerChute™ Personal Edition คืออะไร

ซอฟต์แวร์ PowerChute Personal Edition คือ ระบบการจัดการอัจฉริยะของเครื่องสำรองไฟ APC ซอฟต์แวร์ PowerChute Personal Edition อนุญาตให้คุณใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงการป้องกันพลังงานเพิ่มเติม
และคุณสมบัติด้าน การจัดการต่างๆ ของ Back-UPS ด้วยการใช้ PowerChute Personal Edition คุณสมบัติดังนี้

• ป้องกันงานที่กำลังทำอยู่ระหว่างไฟดับ โดยการสั่งให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต เมื่อไฟกลับมาเป็นปกติ คอมพิวเตอร์จะปรากฏขึ้นเหมือนกับสถานะที่เคยเป็นทุกประการก่อนที่ไฟจะดับ
• กำหนดค่าคุณสมบัติด้านการจัดการของ Back-UPS เช่น ช่องเสียบในการประหยัดพลังงาน พารามิเตอร ์การปิดเครื่อง เสียงเตือนและอื่นๆ
• ตรวจดูแลและดูสถานะของ Back-UPS ซึ่งรวมถึง เวลาใช้งานได้โดยประมาณหากเกิดไฟดับ การสิ้นเปลืองพลังงาน ประวัติเหตุการณ์เกี่ยวกับพลังงานและอื่นๆ อีกมาก คุณสมบัติที่ใช้ได้จะแตกต่างไปตามรุ่น Back-UPS และระบบปฏิบัติการ
 
ถ้าผู้ใช้ใช้งานไม่ติดตั้ง  PowerChute Personal Edition, Back-UPS จะยังคงให้พลังงานสำรอง และการป้องกันด้านพลังงานแก่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานจะสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติได้เพียงบางอย่าง โดยใช้ระบบติดต่อผู้ใช้บนหน้าจอเท่านั้น
 
PowerChute Personal Edition ใช้งานกับได้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น สำหรับรายการของระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนอย่างละเอียด ให้ไปที่เว็บไซต์ www.apc.com เลือก ซอฟต์แวร์ & เฟิร์มแวร์
 
การติดตั้ง
เชื่อมต่อ Back-UPS เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB เสียบปลายด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต PowerChute ที่แผงด้านหลังของBack-UPS และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ใส่แผ่นซีดี PowerChute ลงในคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ ถ้า Back-UPS ไม่ได้ให้แผ่นซีดี PowerChute มา ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาก www.apc.com เลือก ซอฟต์แวร์ & เฟิร์มแวร์
 
 
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?