คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

แจ้งยกเลิกจำหน่าย Timer relay RE7, RE8 และ RE9 เปลี่ยนเป็น RE17 และ RE22 แทน

ทางบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า
ทางบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนสินค้าประเภท Timer relay RE7, RE8 และ RE9  จากรุ่นเดิม มาเป็น RE17 และ RE22 แทน
โดยสินค้ารุ่นใหม่นี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหม่ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและทนทานมากยิ่งขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา ณ ที่นี้

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?