{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}
{}

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"ใช่","noButton":"ไม่ใช่","feedback":{"title":"เราจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร"},"submitButton":"ส่ง","successMessage":"ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ","title":"มีประโยชน์หรือไม่","feedbackPercentLabel":"ของผู้คนที่พบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์","captcha":{"error":"โปรดทำเครื่องหมายที่ช่อง"}}}
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

คู่มือการเลือกใช้เครื่องสำรองไฟ

การเลือกซือเครื่องสำรองไฟฟาสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ การเลือกขนาดให้เหมาะสม กับการใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนการคำนวนดังตอไปนี้

1. เลือกอุปกรณทั้งหมดที่ต้องการป้องกันดวยเครื่องสำรองไฟฟ้า
2. ดูรายละเอียดว่าอุปกรณไฟฟ้าใชกำลังไฟฟ้าเท่าไหร่ (ดูที่ฉลากหลังเครื่อง หรือคู่มือ)
3. ค่ากำลังไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณจะต้องเปลี่ยนเป็น โวลต์-แอมป์ เพื่อทำให้สามารถรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน 4. เมื่อได้่ค่ากำลังไฟฟ้าทั้งหมดเป็นโวลต์-แอมป์ คุณก็สามารถเลือกขนาดเครื่องสำรองไฟฟ้าได้ โดยดูได้จากขนาด VA ที่ตัวเครื่อง UPS ของ เอพีซี
    โดยปกติจะสำรองไฟได้ประมาณ 5 นาที หากต้องการให้ระยะเวลาสำรองที่นานขึ้นทำได้โดย
- เลือกเครื่องสำรองไฟฟาที่มีขนาด VA ใหญขึ้น
- เลือกเครื่องสำรองไฟฟาที่สามารถต่อแบตเตอรี่ เพิ่มเติมได้ภายนอก

เอกสารแนบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหาใช่หรือไม่

ติดต่อทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อรับการสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือสำหรับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย
ดูข้อมูลเพิ่มเติม