คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟรุ่น Back UPS รุ่นใดสามารถ ต่อแบตเตอรี่ภายนอกได้

BR1500GI  สามารถต่อแบตเตอรรี่ภายนอกได้อีก 1 แพ็ค (ฺBR24BPG) เพื่อเพิ่มระยะเวลาสำรองไฟให้นานขึ้น

(ระยะเวลาในการสำรองนั้นยังขึ้นอยู่กับปริมาณโหลดที่ใช้งาน อย่างเช่น ในกรณีที่มีโหลดน้อยเครื่องก็จะสามารถสำรองไฟได้นานกว่าในกรณีที่ใช้งานโหลดเยอะ โดยสามารถตรวจได้จากลิงค์นี้ FA343240)
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?