คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

โหลดเซนเตอร์แบบ main lugs ต่างจาก โหลดเซนเตอร์แบบ main breaker อย่างไร

ตู้โหลดเซนเตอร์ สแควร์ดี รุ่น คลาสสิค(Square D Load center: Classic) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. แบบ เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker)
    - มี Main CB ภายในตู้โหลดเซนเตอร์
    - บัสบาร์ 100 และ 250 แอมป์
    - ค่า IC ของ Main breaker มีให้เลือกใช้หลายค่า เช่น 15kA, 25kA, 35kA, 50kA และ 65kA
    - จำนวนวงจรย่อยของตู้โหลดเซนเตอร์จะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 12, 18, 24, 30, 36, 42 และ 48 วงจร(สำหรับบัสบาร์ขนาด 250A เท่านั้น)2. แบบ เมนลักส์ (Main Lugs)
   - มีแต่เฉพาะขั้นต่อสาย
   - บัสบาร์ 100 และ 250 แอมป์
   - ไม่มีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ด้วย ภายในตู้โหลดเซนเตอร์
   - ต้องต่อเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ไว้ภายนอกตู้โหลดเซนเตอร์


 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?