คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การแปลงตู้โหลดเซนเตอร์ 3เฟส ให้เป็นตู้โหลดเซนเตอร์ 1 เฟส ด้วยอุปกรณ์สำหรับแปลงตู้โหลด QO3-CON1PH มีวิธีการติดตั้งอย่างไร

ตู้โหลดเซนเตอร์ สแควร์ดี รุ่น คลาสสิคแบบเมนเบรกเกอร์ เฉพาะขนาด 100 แอมป์ ร่วมกับเบรกเกอร์เมน EasyPact 100AF 2 โพล สามารถแปลงตู้โหลดเซนเตอร์ 3เฟส ให้เป็นตู้โหลดเซนเตอร์ 1 เฟส ด้วยอุปกรณ์สำหรับแปลงตู้โหลด QO3-CON1PH ได้ดังภาพต่อไปนี้

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?