คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ทำไมเครื่องสำรองไฟ Smart UPS จึงดับเมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิลอนุกรม (Serial Cables)

สาเหตุทำไมเครื่องสำรองไฟ Smart UPS ดับหรือ On Battery เนื่องจาก Smart UPS อาจปิดการทำงานหากเชื่อมต่อสายเคเบิลอนุกรมมาตรฐาน เพราะขั้วภายใน (Pinout) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสายเคเบิลอนุกรมของ APC Smart UPS
ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการใช้สายเคเบิลอนุกรมของ APC ที่เหมาะสมเช่น รหัส 940-0024, 940-1524 หรือ 940-0020 สายเคเบิลอนุกรมของ APC Smart UPS จะมีหมายเลขชิ้นส่วนไว้อย่างชัดเจน
ในปลายสายของสายเคเบิลส่วน Series SMT, SMX, SMC และ SRT ใช้สายเคเบิล RJ45 ใหม่กับสายแบบ DB9 เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสายเคเบิลของเครื่องสำรองไฟและสายเคเบิลมาตรฐาน

ตัวอย่าง : สายเคเบิลรหัส 940-0024

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?