คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟมีอายุการใช้งานกี่ปี

สำหรับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟทุกรุ่น โดยปกติแล้ว อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เฉลี่ยอยู่ได้ สองปีถึงห้าปี ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่
เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น ความชื้นแหล่งจ่ายไฟหลักไม่เสถียร เช่นเกิดเหตุการณ์ไฟตกหรือไฟเกินบ่อย และการคายประจุในระยะเวลาสั้นๆ บ่อยครั้ง สาเหตุต่างๆ เหล่านี้จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

หมายเหตุ : ให้ผู้ใช้งานสังเกตลักษณะภายนอกของแบตเตอรี่ เช่นมีอาการบวมหรือเปลี่ยนรูปร่างหรือไม่ เพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?