คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าตามตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งภายนอกอาคาร และภายในอาคาร

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งภายนอกอาคาร และภายในอาคาร

1. การป้องกันตัวอาคาร หรือภายนอกอาคาร ควรติดตั้งล่อฟ้า (Lighting rod) 
2. การป้องกันตู้เมนสวิซต์บอร์ด(MDB) ควรติดตั้งตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Arrester type 1)
3. การป้องกันตู้สวิซต์บอร์ดย่อย(SDB) หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรติดตั้งตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Arrester type 2)

หมายเหตุ อาคารหรือบ้านต้องมีระบบสายกราวด์ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?