{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

การอ่านค่าพลังงาน หรือ Energy (kWh) ของรุ่น Easy Logic PM2100 series

การอ่านค่า kWh ที่ปรากฏบนจอแสดงผลดังภาพด้านล่าง
วิธีการอ่านค่า kWh คือ การอ่านตัวเลขเรียงกันจากบรรทัดที่ 1 จนถึงบรรทัดที่ 3 ซึ่งค่า kWh จากภาพสามารถอ่านค่าได้ 348,721,569.857 kWh
PM2100

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม