คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คู่มือการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ Smart UPS Online ตระกูล SRT ขนาด 8KVA และ 10 kVA

สำหรับเครื่องสำรองไฟ Smart UPS ตระกูล SRT ขนาด 8KVA และ 10 kVA จะเป็นการบริการติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับผู้ใช้งานที่หน้างาน

รับประกัน 2 ปี นับจากวันติดตั้ง และมีการเข้าทำการดูแลบำรุงรักษา  (Preventive Maintenance) 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกัน 2 ปี

เบื้องต้นผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ Smart UPS ตระกูล SRT ขนาด 8KVA และ 10 kVA เพื่อเป็นข้อมูลหรือจัดเตรียม

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ขนาดเบรคเกอร์ เพื่อให้ทางฝ่ายบริการก่อนเข้าทำการติดตั้ง ตามเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?