คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Modicon M241 มีจำนวน IO เท่าใดบ้าง และแตกต่างจาก Modicon M251 หรือไม่

Modicon M241 มีจำนวน IO ให้เลือก 2 ค่า คือ 24 IO และ 40 IO ซึ่งแตกต่างจาก Modicon M251 ที่ไม่มี IO buit in มาให้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?