คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Cartridges Card สำหรับ PLC Modicon M221 มีข้อดีอย่างไร

Cartridges Card เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถติดตั้งเข้าไปใน PLC เพ่ื่อเพิ่ม port ให้กับ PLC ซึ่งมีข้อดี ดังนั้
  • ลดพื้นที่ด้านข้างในการติดตั้ง Expansion IO Module
  • ประหยัดสายเชื่อมต่อ เนื่องจากสามารถติดตั้งในช่องสำหรับ Cartridges Card ที่ PLC


จากภาพ ช่องสำหรับติดตั้ง  Cartridges Card จะอยู่ในตำแหน่งของวงกลมสีเขียว
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?