คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เบรกเกอร์ที่ติดตั้งภายในตู้เมน(MDB) หรืออยู่ใกล้หม้อแปลงควรจะเลือกใช้แบบที่มีค่า Ics เป็นเท่าใด

Ics = 100 % Icu
เบรกเกอร์ภายในตู้เมน(MDB) ซึ่งอยู่ใกล้หม้อแปลง มีโอกาสที่จะพบกับกระแสลัดวงจรที่มีขนาดสูงใกล้เคียงกับค่า Icu หรือ กระแสลัดวงจร 3 เฟส
มากกว่า เบรกเกอร์ ที่อยู่ภายในตู้ย่อย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?