คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ประโยชน์ของการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

1) ลดขนาดกระแส RMS
2) ระบบสามารถรับโหลดได้มากขึ้น
3) ลดกำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้า
4) ลดแรงดันตก และกำลังสูญเสียในสายเคเบิ้ล
5) ลดแรงดันตก และลดกำลังสูญเสียในหม้อแปลง
6) ลดค่าไฟฟ้า และค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์จากการไฟฟ้า
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?