คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

พาวเวอร์มิเตอร์ตระกูล PM2000 สามารถต่อใช้งานเพื่อวัดแรงดัน กระแส 1 เฟสได้หรือไม่

สามารถต่อใช้งานเพื่อทำการวัดค่าพารามิเตอร์ 1 เฟสได้ โดยอ้างอิงการต่อวงจรตามรูป

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?