คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Compact NS สามารถติดตั้ง มอเตอร์ชาร์จ(charging motor) ได้หรือไม่

มอเตอร์ชาร์จ(charging motor) สำหรับ compact NS ไม่สามารถติดตั้งภายหลัง ในเบรกเกอร์แบบ toggle ได้
ในกรณีที่ต้องการเบรกเกอร์พร้อมมอเตอร์ชาร์จ จำเป็นต้องเลือกมอเตอร์ชาร์จตั้งแต่การสั่งซื้อ ดังตัวอย่างเช่น

NS16H3D5ECH

NS: compact NS 1600
H:   H type (Icu=Ics=70kA)
3:    3 poles
D:   Drawout Type
5E: Micrologic 5.0E
C:   220-240 Vac charging motor
H:  horizontal rear connections


 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?