คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการดู Input Voltage ผ่านหน้าเครื่อง Smart UPS (SUA) และ Smart UPS RT (SURT, SURTD)

เครื่องสำรองไฟรุ่น Smart UPS และ Smart UPS RT สามารถดูระดับ Input Voltage (Utility Voltage) ที่หน้าตัวเครื่องได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้

-  กดปุ่ม Test Button  ค้างไว้ 2-3 วินาที โดย ไฟ LED  ฝั่งขวาของเครื่องสำรองไฟ จะแสดงระดับ Input Voltage (Utility Voltage) โดยมีระดับไฟLED แต่ละดวงจะมีค่าแรงดันตามด้านล่างนี้

- เมื่อปล่อยมือออกจากปุ่ม Test button เครื่องสำรองไฟจะทำการ Self Test ตัวเอง
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?