คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ทำไมเบรกเกอร์กันดูดของตู้โหลดเซนเตอร์แบบบัสบาร์แยกถึงทริปเมื่อใช้งานครั้งแรก

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ตัวเมนเบรกเกอร์กันดูดทริป มาจากการต่อสายนิวทรัลทั้ง 2 มารวมกัน หรือนำสายนิวทรัลฝั่งขวามือมารวมกับเมนฝั่งซ้าย

การแก้ไข คือ ต้องแยกสายนิวทรัลของเมนทั้ง 2 ฝั่งตามการต่อวงจรด้านล่าง

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?