คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส สามารถนำมาใช้งาน 1 เฟสได้หรือไม่

สามารถนำตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส มาแปลงเพื่อใช้งานกับไฟ 1 เฟสได้ โดยใช้อุปกรณ์ในการแปลงบัสบาร์ตามรูปด้านล่าง

                          
รหัสสินค้า QO3-CON1PH
*** สามารถใช้งานร่วมกับเบรกเกอร์ EasyPact 100AF 2 โพล เฉพาะตู้ขนาด 100 แอมป์เท่านั้น***
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?