คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

พิกัดกระแสของตู้ Consumer Units

สำหรับรุ่น Classic และ Classic + ที่ 4, 6, 4+4 (split bus)  วงจรย่อย มีขนาด 80A , 240V, 10kA  และสำหรับ 10, 14,18, 8+4, 8+8 วงจรย่อย มีขนาด 100A, 240V , 10kA
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?