คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการล็อก และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับใส่แม่กุญแจ ของมอเตอร์เบรกเกอร์ GV2 (GV2ME, GV2L, GV2P)


ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับใส่แม่กุญแจ ของ GV2ME, GV2L และ GV2P แตกต่างกันดังนี้
- GV2ME  มีเส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่าเท่ากับ 3 mm.
- GV2L และ GV2P มีเส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่าเท่ากับ 5 mm.


GV2ME                     


GV2L, GV2P

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?