คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

มอเตอร์เบรกเกอร์ GV2ME ต่างจาก มอเตอร์เบรกเกอร์ GV2P อย่างไร

มอเตอร์เบรกเกอร์ GV2ME มีฟังก์ชันและการใช้งานเหมือนกับ มอเตอร์เบรกเกอร์ GV2P แต่มีลักษณะการเปิด/ปิดวงจรที่แตกต่างกัน โดย มอเตอร์เบรกเกอร์ GV2ME มีลักษณะการเปิด/ปิด วงจรแบบ toggle ส่วนมอเตอร์เบรกเกอร์ GV2P มีลักษณะการเปิด/ปิดวงจรแบบ Rotary ดังภาพ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?