คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการ wiring สายสำหรับ Soft Starters ATS01 ที่ใช้กับมอเตอร์เฟสเดียว (Single phase motor)

สำหรับ ATS01N1**FT (**ตัวเลขสำหรับขนาดมอเตอร์) ที่ใช้กับมอเตอร์เฟสเดียว สามารถอ้างอิงการต่อสาย จาก Wiring Diagram ด้านล่าง

เพียงแต่เมื่อใช้กับมอเตอร์เฟสเดียว ( Line , Neutral ) ให้ต่อสายปกติ โดยเว้นเฟสที่สองของ ATS01 ไว้ คือช่อง 3/L2 และ 4/T2


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?