คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ไฟแสดงสถานะการทำงานของ Network Management Card 2

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด ไฟแสดงสถานะการทำงานของ Network Management Card 2 ซึ่งประกอบไปด้วยรุ่น AP9630 และ AP9631 ตามเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?