คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ทำไมเครื่อง Server ไม่ยอมเปิดอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้ามาปรกติ

ผู้ใช้งานคงสงสัยว่าทำไมเครื่อง Server ไม่ยอมเปิดหลังจากที่เครื่องสำรองไฟจ่ายไฟหลังจากไฟฟ้ามาปรกติ  และเครื่องสำรองไฟก็เปิดตัวเองได้ตามปรกติ  ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบ 

อุปกรณ์ปลายทาง เช่น Server ว่าได้มีการ Setting  BIOS เป็น "Automatic On" หรือไม่  หรือ Setting ค่าต่างๆ ตามที่อุปกรณ์นั้นๆ กำหนดให้เปิดอัตโนมัติ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?