คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

มาตรฐานการป้องกันระดับ IK คืออะไร

IK คือมาตรฐานการป้องกันการกระแทกทางกล มีหน่วยเป็น จูล (J)  โดยมาตรฐานจะระบุถึงปริมาณและการกระจายแรงโดย ระบุได้ตามตารางด้านล่างนี้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?