คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คำเตือนของระบบเครื่องสำรองไฟตระกูล Back pro UPS

คำเตือนของระบบเครื่องสำรองไฟตระกูล Back pro UPS สามารถดูได้จากจอแสดงผล ตามตัวอย่างดังนี้

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?