คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการอ่านค่าพารามิเตอร์ของ PM2100 มีวิธีการอ่านอย่างไร

การอ่านค่าพารามิเตอร์ที่มิเตอร์วัดค่าได้ในหน้า Summary โดยค่าพารามิเตอร์ที่มิเตอร์สามารถวัดได้ทั้งหมดจะแสดงที่ขอบหน้าจอของมิเตอร์ โดยมี LED บอกสถานะของค่าพารามิเตอร์ที่แสดงบนหน้าจอ
การแสดงค่าพารามิเตอร์ที่มิเตอร์วัดได้จะแสดงเป็นกลุ่ม เมื่อต้องการอ่านค่าพารามิเตอร์ เพียงกดปุ่มลง ค่าพารามิเตอร์ค่าถัดไปจะแสดงที่หน้าจอ พร้อม LED จะติดสว่างที่ค่านั้น หากต้องการอ่านค่าพารามิเตอร์ในกลุ่มอื่น ให้กดปุ่ม OK
โดยสามารถดูแผนผังค่าพารามิเตอร์และการวิธีการอ่านค่าพารามิเตอร์ดังเอกสารแนบ

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?