คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

USB charger ได้ติดตั้งสายไฟมาแล้วหรือไม่

USB charger ที่จัดจำหน่ายมี 2 แบบคือ
1. เต้ารับเดี่ยว USB 2.1A ขนาด 1 ช่อง สีขาว   รหัสสินค้า 3031USB_WE
2. เต้ารับคู่ USB 2.1A ขนาด 2 ช่อง สีขาว        รหัสสินค้า 3032USB_WE

โดยรหัสสินค้า 3031USB_WE ชไนเดอร์ได้ทำการติดตั้งสายไฟ L และ N ดังรูปด้านซ้าย

  
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?