{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

ถ้าต้องการแรงบิดที่สูงในขณะเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ และขณะทำงาน ต้องปรับตั้งค่าที่พารามิเตอร์ไหนของ ATV310

ในกรณีการใช้งานต้องการแรงบิดที่สูง ในขณะที่เริ่มทำงาน สามารถเข้าไปปรับตั้งค่าได้ที่เมนูด้านล่าง
ไปที่
---> เมนู FULL
---> menu 300- Motor control menu
---> 309 Motor control type แล้วเลือกเป็น
---> 00 สำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงทั้งขณะเริ่มต้น และขณะทำงาน

ส่วนเมนู  03 ใช้สำหรับการควบคุมมอเตอร์ที่ไม่ซับซ้อน หรือการใช้งานทั่ว ๆ ไป
06 ใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการปรับแรงบิด แต่ไม่ต้องการแรงบิดในขณะเริ่มทำงานไม่สูง

309

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

มีประโยชน์หรือไม่