คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ทำอย่างไรเมื่อเมนู ATV312 ถูกล็อก และไม่สามารถเข้าไปเพื่อตั้งค่าได้

ในกรณีที่เมนูของตัวไดรฟ์ถูกล็อกไว้เพื่อไม่ให้เข้าไปแก้ไขการตั้งค่า ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่สามารถเข้าไปได้แค่ 2 เมนู คือ rEF และ SUP

วิธีการแก้ไข คือ
1. ไปที่หน้า rDY 
2. เมื่อเจอ rEF ให้เลื่อนไปที่เมนู SUP
3. เข้าไปที่เมนู SUP แล้วเลื่อนไปจนถึง COd
4. เข้าไปที่เมนู COd แล้วตั้งค่าเลขเป็น 6969 เพื่อปลดล็อก5. หลังจากปลดล็อกแล้ว ก็สามารถเข้าไปเมนูต่าง ๆ เพื่อตั้งค่าได้ตามปกติ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?