คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คู่มือการติดตั้ง Dry Contact I/O Smart Slot Card

สำหรับอุปกรณเสริม Dry Contact สามารถใช้กับเครื่องสำรองไฟ Smart UPS เพื่อส่งสัญญาณให้กับทางผู้ใช้งานนำไปใช้งานต่างๆ
เช่น ส่งสัญญานแจ้งเตืองเป็น Alarm เป็นต้น

 ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง Dry Contact I/O SmartSlot Card ตามเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?