คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เอกสาร มอก.ของเครื่องสำรองไฟ Back UPS ขนาดไม่เกิน 800 วัตต์

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด เอกสารใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 230V

ขนาดไม่เกิน 1000VA/800 W ตามเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?