คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สายดินแบ่งเป็นกี่ชนิด มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตามมาตรฐาน IEC 60364-5-54 แบ่งประเภทสายดินเป็น 2 ชนิดดังนี้ 

1. สายดินแบบสายไฟ เหมาะกับสวิตช์บอร์ดไม่มีอุปกรณ์ที่ไวต่อแม่เหล็กไฟฟ้า
         
         

                      
2. สายดินถัก  เหมาะกับสวิตช์บอร์ดมีอุปกรณ์ที่ไวต่อแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มการป้องกัน   การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า EMC สูงขึ้นและการป้องกันศักย์ไฟฟ้า
          
                      
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?