คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คู่มือการใช้งานและรุ่นของ Bypass Panels

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและรุ่นของ Bypass Panels ได้ตามเอกสารแนบ

เนื่องจากเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS รุ่นเก่า เช่น SURTD5000XLI ไม่มีฟังก์ชั่น Bypass ในตัว จึงต้องมีอุปกรณ์เสริม คือ Bypass Panels
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?