คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Transfer Switch ของ Mold Case Circuit Breaker ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง

ชุด Transfer Switch รุ่น Compact NS และ Compact NSX ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

1. เบรกเกอร์แบบ fixed type จำนวน 2 ตัว
2. motor mechanisim จำนวน 2 ตัว
3. คอนแทคช่วย จำนวน 2 ชุด (2OF x 2SDE)
4. ชุด Interlocking 
     - สำหรับ Compact NSX จะเป็นแบบ back plate with IVE
     - สำหรับ Compact NS จะเป็นแบบ cable interlock without IVE

โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสสินค้าและราคาได้ที่ https://schneider-electric.app.box.com/s/4kwlkk1p31ksnkag5jqcrh80yfmq4rbt
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?