คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เบรกเกอร์ลูกย่อย QOvs ขนาด 1 โพล และ 3 โพล มีขนาดแอมป์เฟรมเป็นเท่าไหร่

เบรกเกอร์ลูกย่อย QOvs ขนาด 1 โพล และ 3 โพล มีขนาดแอมป์เฟรม 2 ขนาด คือ 25 แอมป์เฟรม และ 63 แอมป์เฟรม ดังข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?