ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

หลักการของระยะเวลาการสำรองไฟของ UPS

วันที่เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2018

หลักการของระยะเวลาการสำรองไฟของ UPS ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

1. อายุของแบตเตอรี่
2. ประเภทของแบตเตอรี่ (กรดตะกั่ว)
3. จำนวนชุดแบตเตอรี่
4. ประเภทของชุดแบตเตอรี่ (เช่น SmartCell หรือ SmartCell XR)
5. เปอร์เซ็นต์ของโหลดที่ใช้กับ UPS

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ